Sol·licituds

BEQUES TEMPORADA 2014-2015

Esportistes interns, mixtos, entrenament i estudis

Per accedir als serveis del CAR, cal ser esportista becat per la corresponent federació o entitat.

 

INSTRUCCIONS PER AL PROCEDIMENT D’ACCEPTACIÓ D’ESPORTISTES DE RÈGIMS PERMANENTS (interns i mixtos) AL CAR

1. Cal que prèviament el sol·licitant (Federacions o altres entitats) hagi omplert el “Document d’Identificació del Sol·licitant”.

2. Cal que el sol·licitant (Federacions o altres entitats) lliuri el llistat d’esportistes per mitjà del document “Relació nominal d’esportistes en règim permanent (interns i mixtos)".

3. Cas que al sol·licitant li calgui més informació per a sol·licitar el servei, s’haurà de posar en contacte amb el Centre d’Alt Rendiment (93 589 15 72) i    demanar per la Secretaria de la Unitat d’Esports o per quelcom d’estudis amb l’Institut (93 675 39 50)

4.  El CAR li confirmarà al sol·licitant (Federacions o altres entitats) l’acceptació de la seva sol.licitud i, la data en que es podràn incorporar els esportistes.

5.  L’usuari (l’esportista) es presentarà al CAR en la data prèviament comunicada amb la documentació corresponent.

6.  Cada usuari, es a dir, cada esportista individual, per a poder incorporar-se al CAR ha de complir tots els requisits que es llisten.

* Instruccions ingrès esportistes (pdf)

 

REQUISITS NOVA INCORPORACIÓ (documentació a omplir per esportistes)

-    Fitxa d’Ingrés (signada)

-    Normativa (signada)

-    Normes disciplinàries (signades)

-    Document d’autorització de sortides (signat)

-    Document d’autorització de proves i informes (signat)

-    Fotocopia del Document Nacional d’Identitat

-    Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual

-    Fotocòpia Carnet de Vacunacions (per esportistes interns i mixtos)

-    Revisió mèdica completa (a realitzar al CAR. No per els règims estudis i entrenament)

-    Revisió psicològica (a realitzar al CAR. No per els règims estudis i entrenament)

 

NOMÉS EN CAS DE VOLER ESTUDIAR A L'INS CAR CURSOS d’ESO i BATXILLERAT afegir-hi:

-    Sol·licitud de matrícula ESO INS CAR

-    Sol·licitud de matrícula Batxillerat INS CAR

-    Fotocòpia Document Nacional d’Identitat

-    Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual i número de la Seguretat Social

-    Fotocòpia de les darreres qualificacions obtingudes

-    Fotocòpia del llibre de família (només menors d’edat)

-    Fotocòpia del DNI de la Mare, Pare o tutor (només menors d’edat)

 (cas de voler realitzar CICLES FORMATIUS o CURS DE TÈCNIC ESPORTIU contactar directament amb l’institut)

 

REQUISITS DE RENOVACIÓ I NOVA INCORPORACIÓ (documentació a omplir per federacions)

-    Relació Nominal d’Esportistes en Règim Permanent (amb totes les dades)

-    Document d’Identificació del sol·licitant (amb totes les dades)

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya