Control d’accessos i visites

-Qui és el responsable del tractament de les dades
Centre d’Alt Rendiment, Avinguda Alcalde Barnils 3-5 , 08174 de Sant Cugat del Vallès.
Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd@car.edu

-Amb quina finalitat tractem les dades
Controlar els accessos i visites a les dependències del CAR amb la finalitat de disposar d’informació sobre les persones físiques, independentment de la seva vinculació, que es troben a les dependències del Centre necessària per al control de la seguretat. A més, per al personal del CAR, per obtenir dades per efectuar el control horari.

-Durant quant de temps conservarem les dades
Les dades dels registres d’accessos es conservaran durant un termini d’un mes.

-Quina és la legitimació per al tractament de les dades
Missió realitzada en interès públic d’acord amb Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada i Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu, 1/1997, de 31 d’octubre.

-A quins destinataris comunicarem les dades
Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

-Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç https://www.car.edu/drets-de-les-persones-interessades/

-Quines vies de reclamació hi ha
Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.