YEAR 2014

CONTRACTS AND AGREEMENTS SIGNED

 • CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA ELIA, S.L.: pròrroga del contracte de serveis de conservació i manteniment de la jardineria i dels camps esportius del Centre fins el 31 de desembre de 2014.
 • EQUIPS D’OFICINA SALVANS, S.L. (RICOH): contracte d’assistència tècnica de manteniment dels equips RICOH del Centre.
 • CIRE: Encàrrec de gestió del servei de bugaderia del Centre per a l’anualitat 2014.
 • MARCELA G.G.: contracte de prestació de serveis com a assessora fiscal i comptable al Departament d’Administració del Centre.
 • MIQUEL A.C.: contracte per a la prestació de serveis d’osteopatia al Centre.
 • F.C.ATLETISME: conveni de col·laboració per donar suport econòmic per les despeses de manteniment i conservació derivades de l’ús de les instal·lacions de la pista coberta d’atletisme de Sabadell.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT: conveni de col·laboració per a la formació pràctica en el Departament de T&I del Centre de l’alumne Alexei K. de l’Institut Nicolau Copèrnic.
 • FEDERACION GALLEGA DE ATLETISMO: acord de reconeixement de deute i fraccionament de pagament.
 • AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS : addendes econòmiques al conveni de col·laboració signat en data 28 de novembre de 2012 per a les pràctiques de les esportistes   Marta S., Diana V. i Silvia R.
 • GLOBAL SPORTS BUSINESS, S.L.: conveni de col·laboració en el Programa SECAR, de suport de les empreses als esportistes d’Alt Nivell i Alt Rendiment
 • UNIVERSITAT DE VIC: conveni de cooperació educativa per a col·laborar en la formació d’estudiants mitjançant pràctiques al Centre.
 • AUDE BUSINESS EVENTS, S.L.: contracte d’arrendament d’espais i prestació de serveis per a l’esdeveniment “Sports Unlimited 2014”.
 • ISS FACILITY SERVICES, S.A.: contracte administratiu de serveis de neteja de les dependències i instal·lacions esportives del Centre.
 • MAN CORPORATION, S.A.: contracte menor d’ arrendament de serveis per a l’atenció del taulell de residència del Centre.
 • UIC : conveni per a la realització de pràctiques dels estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Centre.
 • IPRES, CET: contracte de serveis per a l’atenció de la recepció del mòdul del CAR.
 • ATYSA, SERVICIOS AUXILIARES, S.L : contracte de serveis per a substitucions de dies festius i vacances al mòdul.
 • SERVEI METEREOLÒGIC DE CATALUNYA: contracte de serveis relatiu al subministrament d’informació dels continguts i dades de l’estació meteorològica automàtica ubicada al Centre.
 • TMA, TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F.SANCHEZ, S.L.: contracte menor de serveis per a la recollida i entrega de contenidors del Centre.
 • UNIVERSITAT DE BARCELONA: conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques al Centre d’estudiants de la Facultat de Farmàcia.
 • INEFC: acords específics de pràctiques al Centre dels alumnes Núria M.B. i Pau S. V. d’acord amb el conveni marc de col·laboració.
 • F.E.BOXEO: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al Centre.
 • BIOIBERICA, S.A.: annex al conveni de col·laboració signat incorporant un nou producte de la gama de la fisioteràpia anomenat “Physicool”.
 • REHABILITACIONES Y REFORMAS MORENO GARCIA, S.L.: contracte per a la prestació dels serveis de paleteria a les instal·lacions del Centre.
 • JUAN MANUEL G. A.: contracte pel subministrament de materials d’obra necessaris pel manteniment i rehabilitació de les instal·lacions del Centre.
 • R.F.E.MOTONAUTICA: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al Centre.
 • R.F.E.ATLETISMO: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al Centre.
 • F.E.MOTOCLICLISMO: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al Centre.
 • INEFC: acord específic de pràctiques segons conveni de col·laboració de l’alumne Gemma F.G.
 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA: conveni marc i acord específic per a la realització de pràctiques al Servei d’Atenció a l’Esportista (SAE) del Centre de l’alumne Alba R. N.
 • ID GRUP: contracte de manteniment de la infraestructura de la plataforma informàtica del Centre.
 • R.F.E.HOCKEY: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al Centre.
 • LABORATORIOS LETI, S.L.: contracte de serveis per a la realització d’un estudi del producte Letibalm Intranasal Protect i Letibalm Tarro.
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA: conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Departament de Biomecànica del Centre de l’estudiant Xavier R. V.
 • FED. ESP. DE PENTATLON MODERNO: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al Centre.
 • IMAN CORPORATION, S.A.: contracte administratiu de serveis per a l’atenció del taulell de residència del Centre.
 • FED.ESP.DE DEPORTES PARA CIEGOS (FEDC): conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al CAR.
 • FEDERACION ARAGONESA DE TRIATLON: acord de compensació de deutes i de reconeixement de deute a favor del Centre.
 • REAL FEDEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al CAR.
 • FEDERACION ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA (FEDDF): conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al CAR.
 • REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE: addenda econòmica al conveni de col·laboració per a l’ús d’instal·lacions i prestació de serveis del Centre durant l’any 2013.
 • COL·LEGI DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT DE CATALUNYA.(COPLEFC): annex al conveni de col·laboració per a la preparació física del cos dels GEI al CAR durant l’any 2014 i annex al conveni de col·laboració per a la preparació física dels esportistes ARC durant els mesos de gener a juny de 2014.
 • SAGE LOGIC CONTROL, S.L.: contracte de concessió de llicència d’ús “aplicacions informàtiques estàndards”, Cursos de formació online Programa i contracte de serveis de manteniment d’aplicacions informàtiques, actualitzacions, assistència tècnica.
 • ARAFARAMA GROUP, S.A.: conveni de col·laboració per el subministrament i presència del producte “Carticure” a la botiga del CAR.
 • FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al Centre.
 • LABORATORIOS VIÑAS, S.A.: addenda a l’acord de col·laboració per el desenvolupament de documents d’estudi sobre la fatiga muscular del cos.
 • AGNES G. I F.: addenda al conveni de col·laboració signat amb EXTREM TEAM, consistent en el desenvolupament de nous projectes mitjançant la prestació de serveis i productes orientats a l´àmbit empresarial relacionats amb els esports i amb finalitats d’Alt Rendiment.
 • FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al Centre.
 • FUNDACIO FIT: conveni de col·laboració per a l’ús d’instal·lacions i serveis del Centre per a la temporada 2014-2015.
 • EXPERIMEDIA: Projecte CARVIREN.
 • Universitat Internacional de Catalunya (UIC): conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Departament de Comunicació del Centre de l’estudiant Pol P.G.
 • EUSES, Escola Universitària de la Salut i l’Esport: conveni marc de col·laboració per a la realització de pràctiques d’estudiants de l’Escola al Departament de Fisioteràpia del CAR.
 • SHENDZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO, Ltd.: acord de col·laboració per a la cessió gratuïta al Centre Mèdic del CAR d’uns equips de diagnòstic per a estudis d’ecografia.
 • MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑIA D SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. : acord de pròrroga del contracte administratiu de serveis de les assegurances de danys materials, responsabilitat civil i patrimonial i d’accidents del Centre, fins el 31 de maig de 2015.
 • EXPERIMEDIA: Projecte “3DRSBA”.
 • FUTBOL CLUB BARCELONA: conveni marc de col·laboració per a la coordinació dels recursos en matèria de recerca i aplicació del coneixement tècnic, científic i procedimental en l’àmbit de l’esport i el rendiment esportiu.
 • FUTBOL CLUB BARCELONA: addenda al conveni marc per al desenvolupament del Projecte de prevenció de lesió de genoll. Addenda al conveni marc per a la col·laboració mútua en proves diagnostiques.
 • GARMIN IBERIA, SAU: acord de col·laboració per a la realització de treballs d’investigació sobre la funcionalitat del producte “VIVOFIT”.
 • FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al CAR.
 • TMA, TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ: addenda al contracte menor de serveis per a l’entrega i recollida de contenidors al Centre amb vigència fins el 30 de juny de 2014.
 • DIMAFLEX, S.A.: acord de col·laboració per a la realització de treballs de recerca sobre la funcionalitat del sistema de descans “DimaxSystem”.
 • ZONA SPORTIVA EMPRESARIAL, S.L.: conveni de col·laboració en el Programa SECAR de les empreses a l’esportista d’Alt Nivell i Alt Rendiment.
 • UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (UAB): acord de col·laboració mitjançant el Servei d’Atenció a l’Esportista (SAE) i Grup Estudis de Psicologia de l’Esport per al Programa d’Erasmus “Gold In Education and Elite Sport”.
 • DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: protocol de col·laboració per a l’adhesió del CAR al model de gestió de tresoreria corporativa de la Generalitat “Cash Pooling”.
 • TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE, GRUPO F.SANCHEZ (TMA): contracte administratiu de serveis d’entrega i recollida de contenidors al Centre.
 • ABELLO LINDE, S.A.: contracte de subministrament i arrendament d’una instal·lació criogènica per el Centre.
 • GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.: acord de pròrroga del contracte administratiu de subministrament de gas natural del Centre.
 • REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VOLEIBOL: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al CAR.
 • VIDZEME UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCIES (VAT): conveni de pràctiques al Centre de l’estudiant Baibu K.
 • CAIXABANK, S.A.: conveni de col·laboració per a patrocinar la cursa MoonRace 2014 del CAR.
 • CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES -GENERALITAT DE CATALUNYA-CAR: conveni de col·laboració per a activitats, infraestructures i equipaments al CAR a l’exercici 2014.
 • JOSE PARGAÑA BUIZ: contracte compra venda d’una furgoneta.
 • UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA: conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al departament de biomecànica del Centre de l’estudiant Anna T.G.
 • COPLEFC : Annex al conveni de col·laboració per a la preparació física dels esportistes ARC (període juliol-desembre 2014).
 • OPROCAT, Obres i Projectes Catalunya, S.L : contracte per dur a terme les obres de reforma interior de la planta semisoterrani del Centre
 • CENTRE D’ESPORTS SABADELL :conveni de col·laboració per a l’ús d’instal·lacions esportives i serveis del Centre per la temporada 2014-2015.
 • Carles Tur Carbonell: contracte d’arrendament de serveis del Sr. Carles T.C. com a preparador físic per tal de donar suport a l’àrea de preparació física del Centre.
 • SPEC, S.A.: contracte de serveis de manteniment remot de software del CAR.
 • SERVIMAX SERVICIOS GENERALES, S.A.: contracte menor d’arrendament de serveis auxiliars de control d’accès a les instal·lacions del CAR.
 • MªCarmen Martín Aguilar: contracte de compra d’un furgó per part del CAR.
 • BILDI GRAFIKS, S.L.: contracte de serveis de disseny i desenvolupament d’una App que té com a funcionalitat principal esdevenir l’agenda personal de l’esportista vinculat al CAR.
 • F.C.BARCELONA: addenda al conveni marc de col·laboració signat en data 25 de març de 2014 per al desenvolupament del programa de prevenció de la lesió de genoll amb tres dels equips del Club ( Sènior Masculí (FCB B), el Juvenil A i el Femení A), així com posar en pràctica i desenvolupar el servei de millora de l’efectivitat del xut de falta, el xut de córner i la tècnica de porters durant la temporada.
 • CREPS DE MONTPELLIER: addenda econòmica al conveni de col·laboració signat entre ambdues entitats establint la tarifa corresponent per a la temporada 2014-2015.
 • FERRER INTERNACIONAL, S.A.: acord de col·laboració per la realització de treballs de recerca sobre la funcionalitat del producte “Om3gafort Kids”
 • EDIFICI ADMINISTRACIO GENERALITAT DE GIRONA (EAGG): acord de cessió de material informàtic al CAR.
 • ANNA T.G.: contracte d’arrendament de serveis de la Sra. Anna T. com a biomecànica del Centre.
 • SYNERGIE, TT: conveni de col·laboració en el Programa SECAR i addenda de patrocini per al Programa “CAR SPEAKERS”.
 • LLUIS C.A.: contracte d’arrendament de serveis en la seva especialitat de preparador físic per a donar suport en aquesta àrea al Departament de preparació física del CAR.
 • APPLE RETAIL SPAIN, S.L.: contracte Joint Venture.
 • UNIVERSITAT AUTONOMA BARCELONA (UAB): conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Departament de Servei d’Atenció a l’Esportista (SAE) de l’estudiant Haja G.
 • EMTE SERVICE, S.A.U.: contracte administratiu de serveis del manteniment de les instal·lacions del mòdul.
 • POWERINSTEP, S.L.: acord de col·laboració per a la realització de treballs de recerca sobre la funcionalitat del producte “Power Instep”.
 • AJUNTAMENT DE SANT CUGAT: conveni de col·laboració per a l’organització de la cursa nocturna MOONRACE 2014.
 • SERVIMAX SERVICIOS GENERALES, S.A.: contracte de serveis auxiliars per al control d’accés a les instal·lacions del Centre.
 • UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF): conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Departament de Comunicació del Centre de l’estudiant Marc G.
 • ENDESA ENERGIA, S.A.U: contracte de subministrament d’energia elèctrica del Centre.
 • FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO: conveni de col·laboració relatiu als programes esportius i altres serveis a desenvolupar al CAR.
 • CAIXABANK, S.A.: contracte i annex d’afiliació d’establiments als sistemes de pagament Cliker Targeta Web.
 • FORMACION Y DOCENCIA, S.L. (ESCUELA DE EMPRESA): conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Servei d’Atenció a l’Esportista (SAE) de l’estudiant Ramon A.B.
 •  DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: conveni de col·laboració per a la cessió d’ús dels espais i instal·lacions de l’IES CAR.