ANUALIDAD 2015

RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS FIRMADOS

 • MARCELA G.G. contracte d’arrendament de serveis per a donar suport al Departament d’administració del Centre com a assessora comptable i fiscal.
 • ALEXANDRE B.R.: contracte d’arrendament de serveis per a donar suport al Departament d’administració del Centre.
 • IPRES, CET: contracte d’arrendament de serveis per a l’atenció del servei de recepció del mòdul d’instal·lacions esportives del Centre.
 • ATYSA, SERVICIOS AUXILIARES, S.L.: contracte de serveis auxiliars per a substitucions de dies festius i vacances a les instal·lacions del mòdul del Centre.
 • EAGG, EDIFICI DE L’ADMINISTRACIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: acord de cessió de material informàtic al Centre.
 • SP ACTIVA: Annex al conveni de col·laboració establint les condicions particulars al concert del servei aliè de prevenció de riscos laborals.
 • UAB, UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA: conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Departament de fisiologia de l’estudiant Julissa D.C.
 • JUAN MANUEL G.A.: contracte d’arrendament de serveis per a portar a terme el subministrament de materials d’obra per a les tasques de conservacio, manteniment i rehabilitació de les instal·lacions del Centre.
 • REHABILITACIONES Y REFORMAS MORENO GARCIA, S.L.: contracte de prestació de serveis de paleteria al Centre.
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: encàrrec de gestió per a la realització de les proves físiques previstes a les diferents convocatòries de processos selectius durant l’any 2014 (Mossos d’Esquadra).
 • GARDEN TONA, S.L.: contracte administratiu de serveis per a la conservació i manteniment de la jardineria i dels camps esportius de gespa natural del Centre.
 • HOME HEALTH PRODUCTS SPAIN, S.L.: conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta al Departament de fisioteràpia del Centre d’un equip d’andulació per a la prevenció de les patologies i recuperació dels esportistes.
 • FORMACION Y DOCENCIA, S.L.: annex al conveni de col·laboració amb Escuela de Empresa per a la realització de pràctiques al Servei d’Atenció a l’Esportista del Centre de l’estudiant Andrea P.R.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT: conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al Departament de T&I del Centre dels estudiants Pol G.T., Ricardo E.P. i Daniel R.M.
 • UNIVERSITAT DE VIC: annex al conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al Centre de l’estudiant Sergi P.V.
 • REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE: addenda econòmica al conveni de col·laboració per a l’establiment de l’import corresponent a l’ús d’instal·lacions i serveis del Centre durant l’any 2014.
 • INEFC: acords específics en relació amb el conveni de cooperació educativa signat amb l’INEFC, per a la realització de pràctiques a l’àrea de formació dels estudiants Sergi A.G. Marc R.O. i Oscar E.A.
 • FEDERACIO CATALANA DE LLUITA: acord de cessió gratuïta i indefinida de material (proteccions de parets).
 • Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE): acord de pròrroga de l’encàrrec de gestió formalitzat entre ambdues entitats per a la prestació del servei de bugaderia del Centre durant l’any 2015.
 • Universidad Internacional de la Rioja (UNIR): conveni de col·laboració per a fixar condicions concretes en els estudis de Grau i Màster de la Universitat per els esportistes ANC, AR i personal del Centre.
 • ESCOLA DE NEGOCIS EAE-EDP EDIFORMACION, S.L.: conveni de col·laboració per a la realització d’accions conjuntes que facilitin la formació dels esportistes d’alt nivell i alt rendiment per a la seva posterior inserció al mon laboral.
 • R.C.D.ESPANYOL: conveni de col·laboració per a fer ús dels serveis i dels professionals per a esportistes del primer equip, l’equip filial i l’equip juvenil per a la temporada per a la temporada 2014-2015.
 • COPLEFC: annex al conveni de col·laboració per a la preparació física dels cos del GEI al Centre durant el 2015 i Annex al conveni de col·laboració per a la preparació física dels esportistes ARC durant els mesos gener a juny de 2015.
 • DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPÉDICOS, S.L.: conveni de col·laboracio per a la cessió gratuïta un equip d’electrestimulacio muscular al Departament de fisioteràpia del Centre.
 • BIONOX, S.L.: conveni de col·laboració per a la cessió gratuita d’un equip Physiolab -Teràpia de Compressió Tèrmica al Departament de fisioteràpia del Centre.
 • INEFC: acord específic de pràctiques de recolçament de tasques al Departament de biomecànica del Centre de l’estudiant Daniel Á.C.
 • FEDERACIO CATALANA DE PATINATGE: addenda econòmica al conveni signat per a l’ús de les instal·lacions durant l’any 2014.
 • GFT CONSULTING, S.L.: contracte de prestació de serveis de lloguer sala d’actes del Centre.
 • CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES: conveni de col·laboració entre el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de Catalunya i el CAR per a activitats, infraestructures i equipament al CAR en l’exercici 2015.
 • OLYMPIC SOLIDARITY: conveni Atletes Programa “Rio 2016”.
 • SODEXO ESPAÑA, S.A.: acord de modificació del contracte de gestió del servei d’explotació del menjador i de la cafeteria del Centre.
 • FORMACION Y EMPLEO: conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques de l’estudiant Alesya G. a la Secretaria de la Unitat de Ciencies i Medicina del Centre.
 • REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS: addendes econòmiques al conveni signat entre ambdues entitats per a les temporades 2013 i 2014.
 • SERVEI D’OCUPACIO DE CATALUNYA (SOC): conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques no laborals en empreses per part de persones joves desocupades inscrites en les oficines de treball.
 • CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT: acord específic entre ambdues entitats per a la cessió d’instal·lacions del Centre als grups d’esportistes de marxa i de llançament.
 • ORANGE: contracte d’empresa de telefonia mòbil.
 • RECUPERATION, S.L.: addenda al conveni de col·laboració per a substituir de la botiga del Centre el producte Vitamin-T per el producte basat en gels “Recuperation Sport Gel”.
 • INDENA, S.P.A.: conveni de col·laboració per el desenvolupament per el Departament de fisiología del Centre del Projecte consistent en l’estudi de l’efecte de l’administració d’un nutrient a la dieta associat a l’exercici aeròbic.
 • BARCELONA SAE, INC: conveni marc de col·laboració per a la realització de pràctiques al Centre d’estudiants extrangers.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT: conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques a l’oficina d’atenció al client del CAR de l’estudiant Paula M.Y.
 • SOFT FOR YOU, S.L.: encàrrec consistent en l’elaboració del Projecte relatiu al desenvolupament del servei de gestió de dades dins de l’aplicació informàtica “ARC-ALT RENDIMENT CATALA”.
 • EXCELVIT WELLNESS, S.L.: acord de col·laboració per a la realització de treballs de recerca sobre la funcionalitat dels seus productes.
 • UNIVERSITAT DE BARCELONA: conveni de col·laboració educativa per a la realització de  pràctiques de gestió d’estudiants de la Universitat al Centre.
 • FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITARIA EADA: conveni per a la col·laboració en el Master en Alto Rendimiento Deportivo (MARD).
 • CAIXABANK, S.A.: conveni de col·laboració per el patrocini de la Cursa nocturna Moonrace 2015 del Centre.
 • TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ, S.L.: contracte menor de serveis per a l’entrega i recollida de contenidors del Centre.
 • MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.: contracte administratiu de serveis relatiu a les assegurances de danys materials, responsabilitat civil i patrimonial i pòlissa d’accidents del Centre.
 • FUNDACIO FIT: conveni de col·laboració per a l’ús d’instal·lacions esportives i serveis del Centre per a la temporada 2015-2016.
 • COPLEFC: annex al conveni de col·laboració per a la preparació física dels esportistes ARC durant els mesos de juliol a desembre de 2015.
 • TEDEC MEJI FARMA, S.A.: conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta al Departament de Medicina de l’Esport de mostres del producte “Viscoaide”.
 • RCD ESPANYOL: conveni de col·laboració per a l’ús dels serveis i professionals del CAR per a esportistes del primer equip, l’equip filial i l’equip juvenil per a la temporada 2015-2016.
 • IMAN CORPORATIONS, S.A.: contracte menor d’arrendament de serveis per atendre les necessitats del taulell de residència durant els mesos d’octubre, novembre i desembre 2015.
 • C.E.SABADELL: conveni de col·laboració per a l’ús d’instal·lacions esportives i serveis del Centre durant la temporada 2015-2016.
 • JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L.: conveni de col·laboració per a la realització d’accions conjuntes que facilitin la formació dels esportistes d’all nivell i alt rendiment.
 • NAKPORT EUROPE, S.L.: acord de cessió d’ús de localització per a filmació.
 • CATGAS ENERGIA, S.A.: contracte administratiu de subministrament de gas natural per a les instal·lacions del Centre.
 • TMA, TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO SANCHEZ, S.L.: contracte administratiu de serveis per a la recollida i entrega de contenidors a les instal·lacions del Centre.
 • ESC SERVEIS GENERALS, S.L. (SERVIMAX): contracte menor d’arrendament de serveis auxiliars per el control d’accès a les instal·lacions del Centre.
 • SYNERGIE TT, ETT, S.A.U: conveni de col·laboració i Annex per el desenvolupament i execució entre ambdues entitats del Programa CAR’SPEAKERS.
 • CREPS MONTPELLIER, FONT-ROMEU: addenda econòmcia al conveni de col·laboració per a fixar la tarifa anual per la temporada 2015-2016.
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: encàrrec de gestió per a la realització de proves físiques pels procesos selectius de provisió de llocs de treball dels Mossos d’Esquadra al 2015.
 • UAB: conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al SAE de l’estudiant Daniel A. M.
 • JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L.: conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Centre de l’estudiant David A.
 • VISCOBASIC, S.L.: conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta al Departament de medicina de l’esport del Centre de mostres del producte “Viscoplus Gel”.
 • UNIR, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A.: conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Departament de fisioteràpia del Centre de l’estudiant Hibai T.
 • FUELGRAFICS, S.L.U.: contracte de serveis per a la realizació del Projecte de disseny i creació de la nova pàgina web del CAR.
 • SERVEI D’OCUPACIO DE CATALUNYA (SOC): conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques no laborals en empresa per part de persones joves desocupades inscrites en les oficines de treball.
 • JOHAN CRUYFF INSTITUTE: annex al conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes al departament de comunicació del Centre, de l’estudiant Roger V.I.
 • ESTEBAN SPORTING GOODS EQUIPMENT, S.L.: contracte administratiu de subministrament de material esportiu consistent en un terra d’exercicis lliures i cinc tramplions per a la sala de de gimnàstica artística del Centre.
 • EUSES, ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE SALUT I L’ESPORT: conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Departament de fisioteràpia del CAR de l’estudiant David R.N.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT: addenda la conveni de col·laboració per la cessió d’ús gratuït dels espais i instal·lacions per el desenvolupament de les activitats de l’IES del CAR, curs 2014-2015.
 • MEDIA BASE SPORTS: acord de cessió d’ús d’instal·lacions per a la filmació del spot Renault-Mireia B.