YEAR 2017

CONTRACTS AND ARRANGEMENTS SIGNED

 • COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.: acord de pròrroga per una anualitat del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions del mòdul.
 • BORIS 45, S.A.: contracte administratiu de serveis d’explotació del menjador i de la cafeteria del Centre.
 • PRIMO INTERNATIONAL CONTENT, S.L.: acord de cessió d’ús de localització per un rodatge de Levi’s.
 • PRO-INVERS GOMERCA, S.L.: contracte d’obres dels treballs consistents en la impermeabilització de la coberta de cafeteria i dels passadissos de residencia.
 • CREPS DE MONTPELLIER: addenda econòmica que fixa la tarifa aplicable durant la temporada 2016-2017.
 • EUSES: conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Departament de Fisioteràpia del Centre de l’estudiant Fabian D.P.
 • VISCOBASIC, S.L.: addenda al conveni de col·laboració signat entre ambdues parts en data 26 de novembre de 2015.
 • CIRE, Centre d’Iniciatives per a la Reinserció: pròrroga de l’encàrrec de gestió del servei de bugaderia del Centre pel 2017.
 • REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS: Conveni de col·laboració per a l’us de les instal·lacions esportives i serveis del Centre.
 • GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, S.A.: Contracte de serveis per a realitzar l’auditoria dels comptes anuals del CAR de l’exercici 2016.
 • R.C.D.ESPANYOL: conveni de col·laboració per a la temporada 2016-2017.
 • LABORATORIOS VIÑAS: addenda al conveni de col·laboració signat per impartir un 2on curs online.
 • SYNERGIE TT, ETT, S.A.U: addenda al conveni de col·laboració signat per prorrogar-lo una anualitat més.
 • TEDEC MEIJI FARMA, S.A.: addenda per prorrogar per una nova anualitat el conveni de col·laboració.
 • CLINICA DENTAL JOSEP MARIA CLEMENTE: contracte d’arrendament de serveis per a la prestació del servei d’odontologia als esportistes del CAR.
 • ANDREA G.C.: contracte d’arrendament de serveis pel manteniment de les pistes de tennis de terra batura del Centre.
 • F.C.PATINATGE: addenda econòmica al conveni de col·laboració de l´ús les instal·lacions durant l’any 2016.
 • CLUB ESPORTIU AMICS DEL CAR: addenda econòmica al conveni signat corresponent a l’anualitat 2016.
 • CLUB ESPORTIU AMICS DEL CAR: acord de traspàs de la gestió de la botiga del CAR.
 • GARDEN TONA: acord de pròrroga per una anualitat més del contracte administratiu relatiu al servei de jardineria del Centre.
 • R.F.E.PATINAJE: addenda econòmica al conveni signat corresponent a l’ús de les instal·lacions durant l’any 2016.
 • ISS, FACILITY SERVICES, S.A.: segon acord de pròrroga per una anualitat més del contracte de serveis de neteja del Centre.
 • INMOIBAÑEZ SERVEIS: contracte pel subministrament de materials d’obra del manteniment i rehabilitació de les instal·lacions del Centre.
 • INEFC: acord específic al conveni de col·laboració de data 2 de juliol de 2013, per a la realització de pràctiques al Centre de l’alumne Xavier G.C..
 • REHABILITACIONES Y REFORMAS MORENO GARCIA, S.L.: Contracte de serveis de paleta durant l’any 2017.
 • ESCUELA DE EMPRESA: annex al contracte signat amb Escuela de Empresa per a la realització de pràctiques de Nayerlin A. al Departament d’Administració del Centre.
 • SCC, Specialist Computer Centres, S.L.: contracte de renovació de llicències VMWARE de la xarxa informàtica del Centre.
 • COPLEFC: annex al conveni de col·laboració per a la preparació física dels GEIS de 2017 i dels esportistes ARC durant els mesos de gener a juny de 2017.
 • UB (Facultat de Matemàtiques): conveni de cooperació educativa de pràctiques al Centre de l’estudiant Christian J.S.
 • HEWLETT-PACKARD: contracte de serveis de renting de 6 ordinadors HP i 9 Appel Mac mini i5.
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR: encàrrec de gestió per a la realització de proves físiques bombers 2017.
 • REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS: conveni de col·laboració per a l’ús de les instal·lacions i serveis del CAR.
 • UCAM: acord específic de pràctiques al SAE, de l’estudiant de la UCAM, Diana V.
 • FUNDACIO ISIDRE ESTEVE: conveni marc de col·laboració per fomentar la responsabilitat civil corporativa (cessió ús espai)
 • ID GRUP: contracte de serveis gestionats i de Infraestructura per la Plataforma Informàtica del CAR durant l’any 2017
 • SPORTACCORD: contracte Congrés SportAccord 2.4.2017-7.4.2017.
 • INCTERAL: conveni de col·laboració (Serveis Dr.Andreu A.).
 • LLUIS C.A.: contracte de prestació de serveis com a preparador físic dels esportistes de l’àrea del motor del CAR.
 • J.CLEMENTE CLINICA DENTAL: contracte de prestació de servies d’odontologia als esportistes del CAR.
 • UNIVERSITAT DE BARCELONA: conveni de cooperació educativa pera a la realització de pràctiques dels estudiants al CAR (Facultat de Farmàcia-campus Torreribera).
 • CENTRO DE PODOLOGIA MARTIN RUEDA: contracte de prestació de serveis de podologia als esportistes del CAR.
 • SPHERIUM BIOMED, S.L.: Addenda al contracte de serveis d’assessoria clínica.
 • FUNDACIO NAVEGACIÓ OCEÀNICA DE BARCELONA (FNOB): acord de col·laboració per la navegació oceànica de Barcelona (preparació dels esportistes participants en els esdeveniments i regates organitzades per la FNOB, com a centre d’entrenament de referència.
 • UNIVERSITAT DE LLEIDA: conveni de cooperació educativa per al realització de pràctiques dels estudiants al Centre.
 • FEDERACIO CATALANA HALTEROFILIA: Acord de cessió temporal i gratuïta de material esportiu.-NANU FILMS, S.L.: Acord de cessió de localització per dur a terme un rodatge al camp de futbol i biblioteca amb el futbolista Neymar.
 • UNIVERSITAT DE BARCELONA (Facultat Economia i Empresa): Conveni de cooperació educativa de pràctiques externes d’estudiants al Centre.
 • PRIMO BUENOS AIRES, S.L.: Acord de cessió ús de localització per la realització del rodatge “701 Scholl”.
 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB): Conveni de col·laboració dins del Programa de Doctorat en Psicologia de la Salut i l’Esport.
 • AETN, ASOCIACION ESPAÑOLA TECNICOS DE NATACION: Conveni de col·laboració per a la celebració del “XXXVII Congreso técnico Internacional de Natación”.
 • AGOSTO 2006, S.L.: Acord de cessió de localització rodatge “Seat Ibiza”.
 • ESCUELA DE EMPRESA: Annex al conveni signat amb Escuela de Empresa per a la realització de pràctiques al Servei d’Atenció a l’Esportista del Centre de l’estudiant Anna J.
 • FUNDACIO CORS UNITS: Conveni marc de col·laboració per fomentar la responsabilitat social corporativa.
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE MADRID (UPM): Conveni de pràctiques del curs especialista universitari “Prevención, intervenció y recuperación funcional de lesiones en la actividad física y el deporte”.
 • UB (FACULTAT DE MEDICINA I CC DE LA SALUT): Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques d’estudiants al Centre.
 • CAPA8 ASISTENCIAL, S.L. : contracte  de prestació de serveis per l’auditoria de la xarxa inalàmbrica wifi de les instal·lacions del CAR.
 • ORANGE ESPAGNE, S.A.U: contracte renovació telèfons mòbils.
 • GARDEN TONA, S.L. contracte d’arrendament de serveis de manteniment de la instal·lació esportiva camp d’hoquei de Terrassa.
 • MIQUEL ANGEL COS: contracte d’arrendament de serveis com a fisioterapeuta i osteòpata del Departament de fisioteràpia del Centre.
 • FUNDACION VICENTE FERRER: conveni marc de col·laboració per a fomentar la responsabilitat civil corporativa.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al Departament d’Informàtica del Centre de l’estudiant Sergio M.N.
 • FEDERACIO CATALANA DE GIMNASTICA : acord de cessió temporal de material per a la competició que tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny de 2017.
 • YELLOW AND UNICORNS, S.L.: acord de cessió d’ús de localització per a una sessió fotogràfica “Yallow and Unicorns”.
 • MH INDUSTRIAS, SLU: contracte d’obres de la reparació de la nova refredadora de la Residència 1 del Centre.
 • CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBERICA-CMA: contracte de prestació de serveis de manteniment de les instal·lacions d’aigua i aire del CAR.
 • SAN PABLO ANDALUCIA, CEU: conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Centre, en cooperació amb la Escuela Deporte (DOGESPORT).
 • CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS,S.A.: contracte de publicitat amb Catalunya Ràdio.
 • INDIBA, S.A.: Addenda al conveni de col·laboració signat en data 19 d’abril de 2013 per a la cessió gratuïta d’equips destinats a tractament de lesions esportives.
 • EL DESIERTO NEVADA, S.L.: Acord de cessió d’ ús de localització pel rodatge “Poulain Lait”.
 • GESEME 1996, S.L.: Concert de servei aliè de prevenció de riscos laborals.
 • STARVAC: Conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta i temporal d’un equip complert Pulstar PSX Active Wave.
 • FIT4EVER: Conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta i temporal de dos equips complerts màster plus.
 • INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.: Contracte d’acord marc per a la contractació de serveis professionals per a l’assistència tècnica del servei de centraleta del CAR.
 • AGENCIA TRIBUTARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Conveni per a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’agència estat de l’administració tributària.
 • MASSAFRET MAGEM, S.C.P.: Contracte d’arrendament de serveis de suport a la preparació física dels programes d’entrenament dels esportistes ARC, ANC i estrangers del CAR.
 • INDENA, S.P.A.: Conveni de col·laboració per el desenvolupament del Projecte de l’efecte de l’administració d’un suplement alimentici (PRODIGEST) als corredors amb problemes gastrointestinals.
 • PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L.: Contracte per a la prestació de serveis consistent en el projecte de seguretat informàtica interna del CAR.
 • UNIVERSIDAD POONTIFICIA CATOLICA DE CHILE: Conveni de cooperació per a la realització de pràctiques al departament de Fisioteràpia del Centre.
 • CLUB CATALUNYA TENNIS RESORT: Conveni de col·laboració per a l’ús de les instal·lacions esportives i serveis del Centre per a la temporada 2017-2018.
 • SMILE AUDIOVISUAL SERVICE, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per a la realització del rodatge “SPOTIFY”.
 • KAIZEN COACHING Y TEAMBUILDING: Acord de cessió d’ ús de localització per dur a terme l’esdeveniment ESADE-KAIZEN.
 • CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS: Acord de cessió ús de localització pel rodatge de TV3 “Com si fos ahir” (sessió rodatge 2).
 • MACSHA: Conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta d’equips de cronometratge al departament de preparació física i fisioteràpia del Centre.
 • INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU: Conveni per el pagament del deute del CAR per a la construcció del nou mòdul esportiu del CAR.
 • PHYSIOLAB: Acord de recerca de desenvolupament i aplicació d’un producte.
 • HOSPITAL SANT JOAN DE DEU (HSJD): Conveni marc de col·laboració en matèria assistencial, formació, docència i recerca.
 • LABORATORIOS VIÑAS, S.A.: Conveni de col·laboració juntament amb dues Addendes per a la coordinació de projectes de recerca, desenvolupament i formació.
 • DJO IBERICA PRODUCTOS ORTOPÉDICOS, S.L.: Conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’estudiant Pol Morera al Departament de preparació física del Centre.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT (FORMACIO PROFESSIONAL/REGIM ESPECIAL): Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al Departament de T&I del Centre dels  estudiants Alejandro C. i Sergio R.
 • UAB, UNIVERSITAT AUTONOMA DE BCN: Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al SAE de l’estudiant N.L.
 • JOHAN CRUYFF INSTITUTE: Annex al conveni de col·laboració signat per a la realització de pràctiques a l’Oficina d’Atenció al Client (OAC) del Centre, de l’estudiant  Gerard C.
 • ALCE MEANS MOOSE, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per a la realització del rodatge “La Grossa”.
 • SHARAJAH SPORTS COUNCIL: Memoràndum understanding.
 • AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLES: Conveni de col·laboració per a la utilització temporal no exclusiva d’espais del Centre, per a les temporades 2017-2018 I 2018-2019.
 • INEFC: Conveni marc de col·laboració per a temes de formació, recerca i intercanvi d’informació relatius a l’àmbit de l’educació física i l’esport.
 • UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques al Centre dels estudiants de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
 • CREZCA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L.: contacte administratiu de prestació de serveis auxiliars per al control d’accés a les instal·lacions del Centre.
 • TMA, TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO SANCHEZ, S.L: contracte menor de serveis per a la realització del servei de recollida i entrega de contenidors al Centre.
 • COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU: Segon acord de pròrroga del contracte administratiu de serveis de manteniment de les instal·lacions del mòdul del Centre.
 • STARS BALCONY, S.L.: acord de cessió d’ús de localització per a la sessió fotogràfica de “Hyundai”.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FORMACIO PROFESSIONAL/REGIM ESPECIAL): acord de pròrroga dels Convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques al Departament de T&I del Centre dels estudiants Sergio R. i Alejandro C.
 • GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN, S.L.: acord de cessió d’ús de localització per a la realització de l’esdeveniment “EPOC-ASTRAZENECA”
 • GRUPO MCONTIGO, S.L.: acord de cessió ús de localització rodatge “MContigo-Mireia Belmonte”
 • CLINICA DENTAL JOSEP MARIA CLEMENTE: addenda al contracte d’arrendament de serveis signat amb la Clínica Dental Josep Maria Clemente
 • R.F.E.TENIS: addenda al conveni de col·laboració per a l’ús de les instal·lacions esportives i serveis del Centre, signat l’1 d’octubre de 2016.
 • ESCUELA DE EMPRESA: annex al conveni de col·laboració signat per a la realització de pràctiques al departament de T&I del Centre de l’estudiant Mireia P.C.
 • IMAN CORPORATION, S.A.: contracte menor de serveis per a la recepció de la residència del CAR.
 • CONTINENTAL HOTELS HISPANIA, S.L.: acord de col·laboració d’establiment de tarifes.
 • UAB, FACULTAT DE MEDICINA: conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques dels estudiants de la Facultat de Medicina.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques de l’estudiant Pol M.E. al Departament de Fisioteràpia del CAR.
 • MARIANO HERRERA TOLEDO: acord de cessió ús de localització sessió fotogràfica “Base Sports”.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT (FORMACIO PROFESSIONAL/REGIM ESPECIAL): acord de pròrroga del Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al departament de T&I del Centre dels estudiants Sergio R. i Alejandro C.
 • CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS: Acord de cessió d´’us de localització del rodatge TV3-Com si fos ahir (sessió rodatge 3).
 • NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES, COMPAÑIA DE SEGUROS Y RESASEGUROS, S.A.E: conveni de col·laboració i patrocini pel Programa CAR´SPEAKERS.
 • ISM, INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS, S.L.: contracte menor de servei per a la realització del servei de recepció del mòdul del CAR.