YEAR 2018

CONTRACTS AND ARRANGEMENTS SIGNED

 • IMEN, S.C.P.: contracte de serveis de suport al departament de manteniment del Centre.
 • F.C.BARCELONA: conveni marc de col·laboració per a la realització conjunta de l’INTERNATIONAL FORUM ON ELITE SPORT DE L’ASPC el 2019.
 • ANDREA G.C.: contracte arrendament de serveis com a tècnica de manteniment d’instal·lacions esportives per a les pistes de tennis de terrada batuda del Centre.
 • IGLOO FIMLMS, S.L.: acord de cessió d’us de localització per a la realització del rodatge “Spot La Caixa”`.
 • PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L.: addenda al contracte d’arrendament de serveis per a la implantació final i definitiva del Projecte de seguretat interna de les instal·lacions del Centre.
 • CIRE: encàrrec de gestió per a la realització del servei de bugaderia del Centre per a l’anualitat 2018.
 • GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, S.A. (GTAC) : servei d’auditoria dels comptes anuals del CAR de l’exercici 2017.
 • SCHINDLER, S.A. : contracte de serveis de manteniment dels ascensors del Centre i del servei de manteniment de les plataformes del Centre.
 • SERVIGESPLAN,S.L. : contracte administratiu de serveis per a la recepció de la residència del CAR.
 • GARDEN TONA, S.L.: acord de la segona pròrroga del contracte administratiu de serveis de jardineria del Centre.
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: encàrrec de gestió per a la preparació física de les convocatòries dels processos selectius de la Direcció General de la Policia, anualitat 2018.
 • ESCUELA DE EMPRESA: annex al conveni de col·laboració marc signat per a la realització de pràctiques al Departament del SAE del Centre de l’estudiant Marina G.S.
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: encàrrec de gestió per a la realització de les proves físiques de la provisió llocs de treball de la Direcció General de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.
 • UNIVERSITAT DE VALENCIA: conveni marc de col·laboració per a la realització de pràctiques d’estudiants al Departament de Biomecànica del Centre.
 • SYNERGIE TT, ETT SAU: addenda al conveni de col·laboració marc signat per a l’establiment de les condicions econòmiques aplicables a l’anualitat 2018.
 • ISS, FACILITY SERVICES, S.A : document de mutu acord relatiu al “Pla de Continuïtat” de la prestació del servei de neteja del Centre.
 • ZOGNA: contracte de prestació de serveis de manteniment de les instal·lacions d’aigua i aire del CAR.
 • DELL BANK INTERNATIONAL, D.A.C.: contracte d’arrendament financer corresponent a equips informàtics (rènting).
 • TRIBIKE TRAINER: conveni marc de col·laboració per a que determinats usuaris realitzin proves de salut i/o rendiment a les instal·lacions i amb professionals del Departament de Fisiologia del CAR.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT: pràctiques d’estudiants al Departament d’Informàtica del Centre mitjançant “FORMACIO DUAL”.
 • INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJE: acord de cessió d’ús de localització per l’esdeveniment MUNDIPHARMA-ASMA.
 • INMOBAÑEZ SERVEIS INMOBILIARIS, S.L.: contracte de subministrament de materials d’obra necessaris per al manteniment i rehabilitació de les instal·lacions del Centre.
 • VISCOBASIC, S.L.: 2ª addenda al conveni de col·laboració signat el 26 de novembre de 2015.
 • UNIVERSITAT DE VIC: conveni de cooperació educativa per a col·laborar en la formació d’estudiants mitjançant la realització de pràctiques.
 • COMERCIAL BTI, S.L.: contracte de cessió d’ús de material electrònic, subministrament de consumibles i de llicència de patent.
 • VIVI FILM, S.L.: acord de cessió d’ús de localització pel rodatge “Spot Vodafone”.
 •  EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS AEJ, S.L.: contracte de serveis de paleta a les instal·lacions del CAR.
 •  UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA: conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al Departament de preparació física del CAR.
 •  INTEGRA, MANTNEIMENT, GESTIO I SERVEIS INTEGRATS, CET CATALUNYA, S.L.: contracte administratiu de serveis de la recepció del mòdul del CAR.
 •  TMA, TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ, S.L.: contracte administratiu de serveis d’entrega i recollida de contenidors i gestió de residus del Centre.
 •  MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.: contracte administratiu de serveis de les assegurances del Centre.
 •  SYNERGIE HR SOLUTIONS, S.L.: acord de cessió d’ús de localització de l’esdeveniment “NUDOS DE CONFIANZA-ABERTIS”.
 •  SINGULARMATCH: conveni de col·laboració per a la ajuda econòmica i d’inserció laboral del Programa SECAR.
 •  INDENA: acord de col·laboració per a la recerca i estudi del producte “UBIQSOME”.
 •  BCN SKIES PRODUCTIONS, S.L.: acord de cessió d’ús de localització del rodatge “Spot Domyos”.
 •  CLEMENTINA I GRILLS, S.L.: acord de cessió d’ús de localització del rodatge “Vídeo intern LaCaixa”.
 •  UNIVERSITAT INTERNACIONAL VELENCIANA-VALENCIAN INTERNACIONAL UNIVERSITY, S.L.: conveni de cooperació educativa reguladora de les pràctiques externes entre la Universitat i el CAR.
 •  ISS, FACILITY SERVICES, S.A.: contracte administratiu de serveis de neteja de les instal·lacions esportives i dependències administratives del CAR.
 •  MICFOOTBALL, S.L.: acord de cessió d’ús de localització esdeveniment “DANONE”
 •  REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETISMO: conveni marc de col·laboraci óamb la finalitat de coordinar els recursos d’ambdues entitats en matèria d’investigació i aplicació del coneixement tècnic, científic i procedimental en l’àmbit de la salut, el rendiment esportiu i la formació integral, en general a esportistes de la RFEA o dins dels seus programes de desenvolupament i/o específicament a esportistes del programa federatiu de la RFEA desenvolupat al CAR.
 •  ARAFARMA GROUP, S.A.: conveni de col·laboració per a l’aportació dels productes CARTICURE y TENFLEX al CAR per a la millora en el rendiment i l’activitat física dels esportistes del CAR.
 •  FALCA VISUAL, S.L.: acord de cessió d’ús de localització per el rodatge “Spot PUMA”
 •  BORIS 45, S.A.: addenda de modificació del contracte de gestió del servei d’explotació del menjador i la cafeteria del CAR.
 • BORNAN SPORTS TECHNOLOGY SARL: Memorandum of Understanding per a la col·laboració i desenvolupament internacional de noves tecnologies aplicades a l’esport.
 • FINNISH OLYMPIC COMMITTEE: Memorandum of Understanding per a la col·laboració i desenvolupament internacional fins als Jocs Olímpics de Tokyo 2020.
 • OMICRON PERSEI 8, S.L.: Acord  de cessió d’ús de localització pel rodatge “SPRITE”.
 • DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Encàrrec de gestió per a la realització de la prova física d’aspirants del grup serveis penitenciaris als centres penitenciaris.
 • JOHAN CRUYFF INSTITUTE: Annex al conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques de l’estudiant Nara L.A. al Departament del Servei d’Atenció a l’Esportista del CAR.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT: Acord de col·laboració per a la realització de pràctiques de l’estudiant Sergio R.S. al Departament d’Informàtica del CAR.
 • FEDERACIO CATALANA DE GIMNASTICA: Acord de cessió temporal de material per a la competició del dia 1 de desembre de 2018.
 • SICROPAT SPORT, SCP: Contracte arrendament de serveis pes suport a la preparació física dels programes d’entrenament dels esportistes ARC, Alt nivell de les Federacions espanyoles i estrangers del CAR durant els mesos de juliol a desembre.
 • Club Catalunya Tennis Resort: Addenda al conveni de col·laboració signat amb el Club Catalunya Tennis Resort per la temporada 2018-2019.
 • CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIVISUALS (CCMA): Acord de cessió d’ús de localització pel rodatge TV3-Com si fos ahir (sessió rodatge 4).
 • BORIS 45, S.A.: Acord de pròrroga del contracte per a la gestió del servei d’explotació del menjador i de la cafeteria del Centre.
 • VICENT SOLE PETIT: Contacte de subministrament de mobiliari de les consultes mèdiques del CAR.
 • RICARDO ALBIÑANA FILMS, S.A.: Acord  de cessió d’ús de localització pel rodatge “Wells Fargo”.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT: Conveni de col·laboració per la cessió dús gratuït dels espais i instal·lacions per al desenvolupament de les activitats de lES CAR (2017-2018,2018-2019, 2019-2020, 2020-2021).
 • CIRE,CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIO: Acord de pròrroga de l’encàrrec per a la prestació del servei de bugaderia.
 • UNIVERSITAT DE GIRONA: Conveni de col·laboració per dur a terme el Programa de Tutoria a esportistes catalans d’Alt Nivell.
 • UNIVERSITAT DE LLEIDA: Conveni de col·laboració per dur a terme el Programa de Tutoria a esportistes catalans d’Alt Nivell.
 • COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU: Contracte administratiu de serveis de manteniment de les instal·lacions del mòdul del CAR.
 • VORACYS, S.L.: Contracte administratiu d’execució de les obres dels serveis mèdics del CAR.
 • ENSEÑANZA ORTHOS, S.A.: Conveni de col·laboració per a la realització d’accions conjuntes que facilitin la formació i inserció laboral dels esportistes d’Alt Nivell, Alt Rendiment i CAR.