estatuas2

Alt Rendiment Català

L’Oficina de l’Alt Rendiment Català (OARC), ubicada al CAR de Sant Cugat està al servei de les federacions i esportistes, i gestiona conjuntament les dades tècniques que genera el Programa d’Alt Rendiment Esportiu de Catalunya, sempre seguint les directrius establertes per l’Àrea d’Alt Rendiment i Esport Federat del Consell Català de l’Esport.

El personal tècnic i administratiu d’aquesta oficina emet informes que permeten valorar i fer el seguiment de l’evolució tècnica dels esportistes de tecnificació i alt rendiment inclosos en el Programa. L’Oficina ARC és el gestor principal del lloc web de l’ARC, que es va crear a finals del 2007 i suposa l’eina bàsica de treball per a federacions, esportistes, clubs, etc.

L’objectiu principal és donar eines i solucions per al bon desenvolupament dels programes esportius (Programes ARC).