CAR i Empresa

La Unitat de Ciències, Medicina i Tecnologia (CMT) compta amb un ampli ventall de científics que han anat acumulant un gran bagatge de coneixements durant més de 25 anys d’història treballant en l’alt rendiment esportiu. Aquests professionals participen activament en projectes d’investigació conjuntament amb les empreses, que van des de l’assessorament i l’avaluació d’aspectes com la suplementació nutricional, passant per la investigació en el desenvolupament de nous productes, fins a la creació de software específic d’anàlisi de dades per a esdeveniments esportius o entrenament.

Per aquest motiu, un gran nombre d’empreses treballen de forma directa amb els nostres departaments científics, convertint el CAR en un autèntic laboratori a disposició del sector per a ajudar-les a trobar solucions als seus projectes empresarials.

Paral·lelament, el Servei d’Atenció a l’Esportista (SAE) està contínuament en contacte amb les empreses per tal de facilitar la inserció laboral dels esportistes, així com per signar convenis que facilitin la realització de pràctiques en entitats.