La formació integral de l’esportista és un objectiu fonamental del CAR des dels inicis. És en aquest marc que els serveis educatius adquireixen la seva vital rellevància.

CMT

La Unitat de Ciències, Medicina i Tecnologia conforma l’àrea de serveis de suport tècnic als entrenadors i esportistes del CAR.

La Unitat d’acompanyament de la carrera esportiva conforma els serveis de suport a la convivència i la formació dels esportistes del CAR.

Publicacions

La generació de coneixement és per al CAR una part fonamental en el desenvolupament de la seva activitat científica.

OAC

L’Oficina d’Atenció al Client (OAC) és el departament encarregat de coordinar i gestionar totes les peticions que rep el CAR.