Unitat de CMT

La Unitat de Ciències, Medicina i Tecnologia (CMT) conforma l’àrea de serveis de suport tècnic als entrenadors i esportistes del CAR.

La nostra missió és assessorar i assistir esportistes i entrenadors en l’assoliment de l’excel·lència esportiva; mitjançant l’avaluació, monitorització i consecució d’objectius assistencials, de rendiment i tecnològics, aplicats a l’entrenament esportiu i la competició.

El model de treball que utilitzem es basa en la dinamització d’equips interdisciplinaris, liderats per l’entrenador amb l’assessoria del coordinador de grup interdisciplinar. La funció d’aquest coordinador és la d’assessorar l’entrenador en la dinamització i fluïdesa del fet interdisciplinar, a més de promoure i registrar les accions per assolir-lo.