Tecnologia Centro de Alto Rendimiento

Tecnologia

El Departament de Tecnologia és l’ens dins de l’organització del Centre destinat a donar suport a la pròpia infraestructura tecnològica del CAR.

Aquest contempla el hardware o maquinari, el software o programari i, també, les comunicacions necessàries per al funcionament del Centre, així com el de totes les especificitats del CAR en l’àmbit de l’esport.

La seva funció és la implantació i el manteniment de sistemes per tal de donar resposta a les necessitats de gestió dels departaments i per permetre’ls dur a terme les seves tasques. El Departament de Tecnologia també s’encarrega de l’aplicació específica de la tecnologia en l’àmbit de l’esport.