Fisiologia i nutrició Centro de Alto Rendimiento

Fisiologia i nutrició

Per tal de portar a terme els seus objectius i atendre de manera satisfactòria els seus clients, el Departament de Fisiologia i Nutrició disposa de les infraestructures i personal qualificat, que millor garanteixen la realització del servei i la recerca.

Objectius:

1. Donar suport a entrenadors i esportistes d’alt nivell:

 • Potenciar la raó de ser del Centre, el recolzament a l’alt nivell esportiu i, per tant, comptar amb els millors esportistes.
 • Comptar amb els recursos materials adequats, que garanteixin la qualitat del servei i aportin una imatge de rigor.

2. Investigar sobre l’alt nivell esportiu i la salut:

 • La recerca, implícita en la ciència, ha de ser un actiu que faciliti l’obtenció de recursos i que empreses relacionades amb el sector de l’esport es vegin compensades per la nostra capacitat investigadora.
 • Innovació.

3. Divulgar i formar en l’àmbit de la nostra àrea del coneixement:

 • Cursos, ponències i comunicacions.
 • Visites professionals i/o institucionals.
 • Articles científics en revistes i mitjans especialitzats.
 • Informes professionals generats per a empreses.
 • Accions de divulgació en premsa generalista (premsa escrita, ràdio i televisió).

4. Influenciar en els cercles on es prenen decisions:

 • Capacitat d’influència en federacions esportives (federacions, tècnics i esportistes).
 • Relacions amb organismes (SGE, CSD, COE, UFEC, COI) i entitats privades i públiques (altres centres d’alt rendiment).

Serveis:

1. Serveis per a l’assessorament fisiològic:

 • Revisió medico-esportiva (ECG en repòs i d’esforç).
 • Valoració de patologia respiratòria en l’esport.
 • Assessorament de les càrregues d’entrenament a partir de la valoració funcional en laboratori o camp.
 • Monitorització de paràmetres d’esforç i de recuperació.
 • Anàlisi dels canvis en la composició corporal.

2. Serveis per a l’assessorament nutricional:

 • Assessorament nutricional.
 • Anàlisi de la dieta.
 • Estratègies nutricionals per a competició i viatges.
 • Suplementació.
 • Estudis de composició corporal.
 • Disseny de menús.
 • Prescripció de dietes especials en al·lèrgies, intoleràncies alimentàries i altres patologies.
 • Control i seguiment del menjador del CAR: control de qualitat del servei, disseny i revisió de menús, atenció de necessitats especials.

3. Col·laboracions en projectes i amb institucions (Barcelona World Race, Grau de Nutrició i Màster Nutrició UB, Universidad de Navarra, INEFC, etcètera)

4. Desenvolupament (Dades de referència, protocols, receptari, disseny menús i pautes nutricionals, estratègies de suplementació, etcètera)