Màster en Lideratge d’Alt Rendiment (MLAR)

El CAR i l’EADA Business School de Barcelona mantenen un acord de col·laboració des de l’any 2013 amb l’objectiu de facilitar la formació i la posterior inserció laboral dels esportistes d’alt nivell català i d’alt rendiment. Dins d’aquest conveni, a més a més, ambdós comparteixen un projecte conjunt: el Màster en LIderatge d’Alt Rendiment (MLAR).

L’èxit i l’impacte d’un professional, sigui un directiu o un esportista, depèn no només del seu talent i tarannà. Diversos estudis científics constaten la importància de la salut, l’equilibri i la resiliència com a condició imprescindible per a un rendiment alt i sostenible.

El lideratge d’alt rendiment és funció de molts factors, fisiològics, psicològics, socials, organitzatius, econòmics i culturals. Aquesta combinació d’elements requereix un plantejament holístic per a ser desenvolupat i participar de ple en un procés d’acompanyament personalitzat que permeti descobrir, harmonitzar i potenciar tots aquests factors i posar-los al servei d’un acompliment superior.

El Màster en Lideratge d’Alt Rendiment és un programa pioner, fruit de la col·laboració entre EADA Business School i el Centre d’Alt Rendiment (CAR Sant Cugat), que reuneix un equip multidisciplinari d’experts per a desenvolupar i implantar un programa integral d’entrenament per a líders.