Centro de Alto Rendimiento Barcelona

Definició

El Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat és un organisme de suport a l’esport perquè sigui competitiu a nivell internacional, optimitzant recursos de la màxima qualitat tècnica i científica. Amb aquesta finalitat, el CAR disposa dels mitjans necessaris per a la formació integral dels esportistes i fa que la societat sigui partícip dels coneixements generats per les seves activitats.

Per al CAR, la formació acadèmica i humana de cada persona és tant o més important que l’estrictament esportiva. Per aquesta raó, el centre posa a disposició dels seus esportistes les eines necessàries per al seu desenvolupament educatiu. Els esportistes del Centre d’Alt Rendiment poden cursar ESO i Batxillerat a l’Institut que hi ha a les mateixes instal·lacions, el qual disposa d’un professorat altament qualificat.

El Centre d’Alt Rendiment és una entitat de dret públic de les regulades en el Capítol III de la Llei 4/85, de 29 de març, que va ser creat per la Llei 13/88, de 31 de desembre (DOGC 1088), amb personalitat jurídica pròpia, que actua en règim d’empresa mercantil i gaudeix d’autonomia en la seva organització. El CAR està adscrit a la Secretaria General de l’Esport, que té un conveni de col·laboració i finançament amb el Consejo Superior de Deportes.