Registre d'activitats de tractament

Quins són els tractaments de dades que fa el Centre d’Alt Rendiment.

Informació detallada dels tractaments

Responsabilitat, finalitat, destinataris, drets, vies de reclamació, etc.

Drets de les persones interessades

Quins són i com exercir-los.

Delegat/da de Protecció de Dades

Què és el/la DPD i com contactar-hi.

Reglament General de Protecció de Dades

Novetats, textos normatius, documentació, preguntes freqüents, etc.