Delegat/da de Protecció de Dades

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Centre d’Alt Rendiment, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

La seva adreça de contacte és: dpd@car.edu