Centro de Alto Rendimiento Barcelona

Unitat d’acompanyament a la carrera esportiva

La Unitat d’acompanyament a la carrera esportiva conforma els serveis de suport a la convivència i la formació dels esportistes del CAR. La nostra missió és facilitar la Formació Integral dels Esportistes (FIES) durant la seva estada esportiva al centre, així com realitzar un seguiment una vegada deixen el CAR.

La coordinació de l’àrea amb l’entrenador i els grups interdisciplinaris és clau per tal que les accions que duem a terme estiguin integrades dins de la carrera esportiva a curt, mig i llarg termini.

Els objectius són:

  • Dotar de competències instrumentals, específiques i transversals.
  • Acompanyar a l’esportista en la generació del seu projecte personal, educatiu i professional.
  • Facilitar les transicions de l’esportista en els diferents àmbits de desenvolupament (esportiu, formatiu, laboral i de retirada esportiva).

Per tal d’assolir aquests objectius, coordina tres pilars fonamentals: la Residència, l’Institut i el Departament d’Atenció a l’Esportista (DAE).