La Fundación Vicente Ferrer  és una ONG de desenvolupament compromesa amb el procés de transformació d’una de les zones més pobres i necessitades de la Índia, dels estats d’Andhra Pradesh i Telangana i de les comunitats més vulnerables i en risc d’exclusió, inclosos els dàlit, els grups tribals i castes desfavorides.

La Fundació és una organització humanista fonamentada en la filosofia de l’acció. Amb la seva forma de pensar i actuar, Vicente Ferrer va ser capaç de transmetre el seu compromís per erradicar les desigualtats i mobilitzar les conciències, a la vegada que involucrava a les persones en el seu propi canvi.

El CAR i la FVF inicien un camí de col·laboració en el qual l’esport representa un dels eixos fonamentals en l’educació i integració social dels programes educatius de la Fundació a la Índia.

La Fundació Isidre Esteve és una entitat que té com a principal objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física o mobilitat reduida, sense oblidar la vinculació d’Isidre Esteve amb el món de l’esport.

La voluntat és donar suport i impulsar projectes que tinguin com a objectiu millorar la mobilitat de les persones amb discapacitat física o mobilitat reduida i normalitzar al màxim el seu dia a dia utilitzant l’esport com a eina de motivació i superació.

D’aquesta manera el CAR de Sant Cugat cedeix un espai de les seves instal·lacions, en el marc de col·laboració que va iniciar el 2012, a la Fundació Isidre Esteve per establir la seva seu de Barcelona i aportar valor en un entorn en el qual l’esport paralímpic ha estat sempre un abanderat d’èxits esportius i medalles en grans campionats.

isidre_esteve

Font: Lleida.com

La Fundació Cors Units liderada per reconeguts especialistes amb el suport de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, proporciona atenció rigurosa a joves amb el cor amb necessitat de vigilància i seguiment periòdic precís, a partir del diagnòstic del seu cardiòleg de referència.

Control, interlocució i valoració de la resposta cardiovascular a l’esforç, ajudaran a aquests nens i adolescents a superar la incertesa i integrar-se a la vida quotidiana i a l’escola. D’aquesta forma s’aconsegueix disposar de la informació clau per aconsellar sobre la seva inclusió física escolar, extraescolar i de competició.

La importància de l’esport en els nens fa que el CAR de Sant Cugat i la Fundación Cors Units col·laborin en l’intercanvi de coneixement mèdic que s’obté a través de l’esport d’alta competició i, d’aquesta forma, generar sinèrgies en com treballar per millorar el coneixement de la resposta cardiovascular a l’esforç en joves amb cardiopaties congènites i altres tipus de cardiopaties.

cors units foto

Font: corsunits.org