Atletes CAR

Organització

El Centre d’Alt Rendiment està organitzat en dos àmbits principals: la d’Administració, que s’ocupa purament de la gestió del Centre i, per altra banda, la de Subdirecció Tècnica, que s’encarrega de l’àmbit pròpiament esportiu en l’alt rendiment.

Alhora, la Subdirecció Tècnica conté tres arees, les quals al mateix temps estan dividides en departaments. Les tres divisions que integren la Subdirecció Tècnica són:

  • Ciències, Medicina i Tecnologia.
  • Formació.
  • Rendiment Esportiu.

D’altra banda, els departaments de Comunicació, Secretaria de direcció, Relacions Externes i Oficina d’Atenció al Client depenen directament de la Direcció del Centre.