Estatua CAR Sant cugat

Organització

El Centre d’Alt Rendiment està organitzat en dos àmbits principals: el de l’Administració, que s’ocupa de la gestió del Centre, i per altre costat el pròpiament Esportiu, dividit en quatre unitats.

Aquestes quatre unitats són:

Unitat de Ciències, Medicina i Tecnologia
Unitat Acompanyament a la Carrera Esportiva (ACE)
Unitat d’Esports
Unitat de Relacions Internacionals i Nous Desenvolupaments

Cadascuna d’aquestes unitats disposa dels corresponents departaments que donen suport a la gestió de cadascun dels seus àmbits d’actuació.

Els departaments de Comunicació i Atenció al Client, Secretaria de Direcció i Relacions Externes depenen directament de la Direcció del Centre.