INSTALACIONS NATACIÓ

Formació integral de l’esportista

El Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona participa en el projecte europeu “Gold in Education and Elite Sport” (GEES) que s’emmarca dins del programa Erasmus+, de la Comissió Europea. Aquest projecte té com a objectiu promoure i donar suport a la bona governança en l’esport i la dual career (alt rendiment esportiu i formació acadèmica) dels esportistes.

El GEES desenvolupa i implementa les directrius sobre la dual career, centrant-se en la necessitat de millorar les competències dels atletes per al desenvolupament de la seva pròpia carrera, a més de la qualitat dels experts de suport de la dual career, i els serveis que s’ofereixen als esportistes per a la preparació, gestió i finalització de la dual career, combinant estudis i esport al més alt nivell.

En aquest projecte europeu hi participen nou països, liderats per França, amb la participació d’una institució esportiva i una universitat per cada país. Els països participants són França, Bèlgica, Gran Bretanya, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Eslovènia, Espanya i Suècia.

Aquest projecte està vinculat amb l’objectiu fundacional del CAR de Sant Cugat de vetllar per la formació integral dels esportistes d’elit, i amb la voluntat, tant del CAR com dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, de participar en projectes.