INSTALACIONES NATACIÓN Centro de Alto Rendimiento Barcelona

Formació integral de l’esportista

La formació integral de l’esportista és un objectiu fonamental del CAR des de la seva creació. Cuidem de l’esportista en tots els aspectes: els seus entrenaments i preparació física, el seu descans i alimentació, la seva salut física i emocional, la seva formació acadèmica, les seves transicions d’etapa, la seva retirada.

Al voltant de cada esportista hi ha tot un equip interdisciplinar, on hi ha presents els tècnics dels diferentes àmbits (per exemple, tutor, psicòleg, metge, fisiòleg….), per poder seguir d’aprop la seva evolució i necessitats. Els esportistes que, a més, viuen a la residència del CAR, tenen un equip de tutors que vetllen pel seu benestar, amb una especial cura en els que són menors d’edat.

Els estudis dels esportistes han estat una prioritat des dels inicis. El CAR de Sant Cugat va ser un dels primers Centres d’alt Rendiment del món que va incloure un institut dins el seu recinte, amb uns horaris adaptats que permeten compatibilitzar els estudis amb el règim d’entrenament dels esportistes. La formació acadèmica de l’esportista, les seves transicions al llarg de la vida i la seva inserció laboral, són objecte d’atenció, tant mentre estudien a l’INS CAR com quan fan el salt a centres educatius de fora o Universitats. És el que s’anomena dual career, un àmbit en què el CAR ha participat i participa en diversos projectes d’àmbit europeu.