Residència

-Qui és el responsable del tractament de les dades
Centre d’Alt Rendiment, Avinguda Alcalde Barnils 3-5 , 08174 de Sant Cugat del Vallès.
Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd@grups.car.edu

-Amb quina finalitat tractem les dades
Gestionar la residència del Centre, les necessitats dels esportistes: ocupacions, els serveis (esmorzar, dinar i sopar), assignació, distribució i control de les habitacions dels interns, atenció als esportistes, gestió de material i sales d’esbarjo, xarxa inalàmbrica així com la comunicació dels esportistes amb les Federacions i la família.

-Durant quant de temps conservarem les dades
Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

-Quina és la legitimació per al tractament de les dades
Consentiment de la persona interessada. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

-A quins destinataris comunicarem les dades
Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

-Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç https://www.car.edu/drets-de-les-persones-interessades/

-Quines vies de reclamació hi ha
Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.