Formació

La Dual Career busca que els esportistes aconsegueixin iniciar, desenvolupar i finalitzar amb èxit una carrera esportiva d’elit, com a part del seu desenvolupament personal vital, en combinació amb el seu desenvolupament acadèmic-vocacional i el seu futur perfil professional. La prioritat es que l’esportista tingui les eines i les alternatives per fer compatibles els diferents àmbits de desenvolupament.

El CAR considera la formació acadèmica i humana, de cada persona, igual o més important que la formació esportiva. Amb això com una prioritat, el CAR facilita als esportistes tota l’ajuda necessària per al seu desenvolupament complet.

EU Guidelines.pdf

El projecte Dual Careers for Mental Health (DC4MH) s’emmarca en el programa Erasmus +, de projectes d’àmbit europeu, i durarà dos anys, fins a final del 2022.

DC4MH té com a objectiu optimitzar els serveis de salut mental dins de les organitzacions europees de doble carrera. Més concretament, l’objectiu és desenvolupar, implementar i avaluar recomanacions i eines de promoció de la salut mental basades en l’evidència.

El consorci està coordinat per la Vrije Universiteit Brussel (VUB) i reuneix 28 experts en salut mental i carrera dual que representen 10 organitzacions de 6 estats membres (Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, Eslovènia, Espanya, Suècia).

Els socis nacionals són la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre Esportiu d’Alt Rendiment de Sant Cugat (CAR). Representen al CAR en aquest projecte Susana Regüela i Xavier Balius. Per part de la UAB Miquel Torregrossa, Yago Ramis, contribueixen des del vessant més teòric, metodològic i d’aplicació de les carreres duals.

Tancament Projecte DC4MH

logo combinat DC4MH CE

WE_CARE (With Establishment of national Care and development centers we support elite Athletes in balancing their sports and education/employment REsults) respon a les prioritats del programa de col·laboracions per a la Promoció de l’Educació a través de l’esport, amb un enfoc especial en el desenvolupament d’habilitats, i també donant suport a la implementació de les Directrius de la UE sobre Carrera Dual d’Atletes.

Els participants provenen d’institucions de Croàcia, Eslovènia, sèrbia, islàndia, Estats Units,. Noruega i, per part de Catalunya, el CAR i l’INEFC.

L’objectiu general és establir un Centre Nacional d’Atenció i Desenvolupament Atlètic (NACDC) a Eslovènia, Sèrbia i Croàcia per tal de permetre serveis de suport a la carrera dual dels esportistes d’elit en aquests països. Els serveis seran prestats als esportistes d’elit reconeguts pels comitès olímpics nacionals dels països corresponents (en el futur també per a atletes amb talent) per part de professionals universitaris de manera voluntària.
Tot això amb la finalitat de promoure les directrius de la UE sobre la carrera dual dels esportistes amb un enfocament especial a Sèrbia, Eslovènia i Croàcia; afavorir una major durada de la convivència de la carrera esportiva i educativa/laboral mitjançant la participació en programes i mitjançant l’ús de serveis de suport prestats pels Centres Nacionals d’Atenció i Desenvolupament Atlètic; promoure i conscienciar els esportistes d’elit sobre els beneficis i la importància d’equilibrar l’esport i l’educació o l’ocupació en la vida actual, sana i productiva; millorar significativament els entorns actuals de desenvolupament professional dual a Croàcia, Eslovènia i Sèrbia, adoptant bones pràctiques i experiència existents a Catalunya i els EU; i establir les bases per a la creació del centre nacional de cura i desenvolupament atlètic a Islàndia.

Projecte We_Care

foto eco CAR

El B-WISER (Be a Winner in Sport and Employement before and after Athletic Retirement) és un projecte que s’emmarca en el programa Erasmus +, de projectes d’àmbit europeu, i durarà dos anys, fins a final del 2018.

L’objectiu d’aquest projecte és proporcionar als estats membres de la UE les dades, eines i bones pràctiques que els permetin millorar l’ocupabilitat i l’ocupació dels esportistes d’elit durant les diferents etapes de la seva carrera. Participen tretze socis de sis països, entre els quals hi ha universitats, centres esportius i empreses dedicades a l’àmbit de l’ocupació. Aquest projecte està liderat pel Prof. Wylleman de la ‘Vrije Universiteit Brussel’.

Els socis nacionals són la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre Esportiu d’Alt Rendiment de Sant Cugat (CAR) i Adecco Espanya. Representen al CAR en aquest projecte Susana Regüela i Anna Benito, contribuint amb el seu coneixement i experiència com a Assessores de Carreres Duals. Per part de la UAB Miquel Torregrossa, Yago Ramis i Anna Jordana, contribueixen des del vessant més teòric, metodològic i d’aplicació de les carreres duals.

Projecte B-WISER

El projecte GEES (Gold in Education and Elite Sport), finançat per la Unió Europea i amb la participació de centres d’alt rendiment i universitats de nou països, ha finalitzat en desembre 2016 amb una simposi a Brussel·les, en què ha participat Susana Regüela per part del CAR.

El projecte GEES ha constat d’una sèrie d’entrevistes, realitzades per una banda a esportistes d’alt nivell i per l’altra a proveïdors de serveis per a la  dual career (centres d’alt nivell i universitats). L’objectiu del projecte era identificar les competències que tant els esportistes com els proveïdors consideraven importants per a desenvolupar la dual career i identificar quines competències tant els esportistes com els proveïdors consideren que tenen; per tal de determinar en quines competències cal treballar més. En l’estudi han participat 3.247 esportistes d’elit i 336 proveïdors de tot Europa.

GEES Handbook

Logo GEES