Informació detallada dels tractaments

Per cadascun dels tractaments del Centre d’Alt Rendiment es mostra la informació següent:

  • Qui és el responsable del tractament de les dades
  • Amb quina finalitat tractem les dades
  • Durant quant de temps conservarem les dades
  • Quina és la legitimació per al tractament de les dades
  • A quins destinataris comunicarem les dades
  • Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
  • Quines vies de reclamació hi ha