Investigació

Investigació

Al CAR el Departament d’Investigació no treballa de forma aïllada en un àmbit concret, sinó que és el primer pas que es té en compte a l’hora de dur a terme qualsevol tipus d’activitat. Aquest departament actua, per tant, com a gestor d’investigació.

L’objectiu principal és buscar propostes, tant públiques com privades, dinamitzar la investigació i animar els companys dels altres departaments a seguir avançant en els seus àmbits.