Medicina Centro de Alto Rendimiento

Medicina

L’esportista d’alt rendiment necessita assessorament i ajuda en diversos aspectes relacionats amb el seu propi cos i la salut. Diferents experts professionals del servei mèdic estan a disposició dels esportistes i tècnics per ajudar-los de manera ordenada i planificada durant la temporada, i també per resoldre les malalties i lesions inesperades que afecten la salut dels esportistes.

El Departament de Medicina enfoca la seva tasca de manera multidisciplinària. Compta amb professionals experts en abordar temes de salut en els esportistes i, a més a més, treballa de manera coordinada amb altres experts en ciències de l’esport. Tots els professionals que l’integren treballen en xarxa amb altres centres hospitalaris i amb els millors centres de medicina de l’esport del nostre país. Els serveis mèdics col·laboren juntament amb els preparadors físics i entrenadors amb el Servei Català de la Salut a través del Consorci Sanitari de Terrassa, del qual en formen part. A més a més, participa en diversos projectes d’investigació, innovació i formació amb centres de prestigi d’arreu del món.

Tasques del departament mèdic:

 • Reconeixement de salut. A l’inici de temporada, es realitza obligatòriament una exploració de base que inclou anamnesi, exploració física i electrocardiograma, així com una analítica sanguínia, una ecocardiografia (a la primera revisió i, si cal, control anual) i una PPD.
 • Assistència mèdica programada i urgent.
 • Seguiment mèdic durant la temporada de les patologies dels esportistes.
 • Educació sanitària (assessorament en temes de dopatge, higiene i hàbits de vida; docència en temes de salut en col·laboració amb l’institut).
 • Recuperació de l’esforç.

Serveis i proves que realitza el departament mèdic:

 • Test i treball de potenciació de musculatura lumbar amb el sistema Medx.
 • Test i treball isocinètic.
 • Medició de pressions compartimentals.
 • Estudis de creixement.
 • Estudi ecogràfic musculotendinós.
 • Cirurgia programada i urgent.
 • Interconsultes amb altres especialistes.
 • Exploracions complementàries.

Tractaments d’Infermeria:

 • Assistència i suport a les visites mèdiques i podològiques.
 • Administració i gestió de la medicació prescrita.
 • Proves de laboratori.
 • Educació sanitària.