Natación Centro de Alto Rendimiento

Psicologia

El Departament de Psicologia del CAR dóna suport als esportistes i tècnics del centre en els aspectes psicològics orientats a l’optimització del rendiment esportiu.

Aquest servei de psicologia treballa en base a uns objectius generals d’intervenció en aquest camp que són:

  • L’adaptació de l’esportista a “l’estil de vida d’alt rendiment” al centre.
  • La facilitació de l’aprenentatge i adquisició de recursos implicats en el rendiment.
  • La gestió de la motivació de l’esportista pel que fa a la utilització dels seus recursos i el seu compromís vers el rendiment esportiu.
  • La optimització d’un afrontament adaptatiu de les situacions específiques de rendiment (tant pel que fa als entrenaments com a les competicions) amb mires a l’assoliment d’objectius.

Tanmateix els tècnics esportius són assessorats amb la finalitat de millorar l’eficàcia de les seves actuacions.

En l’àmbit estrictament de la salut el Departament de Psicologia porta a terme una avaluació dels esportistes per tal de:

  • Preveure les dificultats d’adaptació al centre que l’esportista pugui presentar.
  • Estimar la possibilitat d’aparició de trastorn psicològic o de conducta.

En el casos considerats de risc el Departament de Psicologia porta a terme un seguiment coordinat amb les diferents instàncies del centre que vetllen tant per la salut com per la formació dels esportistes. Quan s’escau es vehicula la derivació dels casos als serveis de salut mental especialitzats oportuns.