car_0084

Biomecànica

La biomecànica pot ser descrita com “la Física de l’Esport”. Pertany a les ciències aplicades a l’esport i pretén la millora del rendiment de l’esportista aprofitant la base de coneixement de la física mecànica.

D’una banda, intenta analitzar les forces que actuen durant l’execució d’un gest tècnic esportiu (dinàmica) i valorar el rendiment obtingut (cinemàtica). De l’altra, vol modelar-ne la tècnica modificant els aspectes mecànics del moviment, és a dir, optimitzar el gest i millorar-ne l’eficiència (millor gestió de l’esforç) i/o l’eficàcia (assoliment del millor resultat).

L’assistència del biomecànic es duu a terme en un entorn controlat de laboratori, al propi escenari d’entrenament (gimnàs, piscina, pista, etc.) o a l’emplaçament real de competició.

Objectius

 • Donar suport a tècnics i esportistes per la optimització de la tècnica esportiva aplicant les bases de coneixement de la física mecànica
 • Accelerar i facilitar el procés d’aprenentatge de la tècnica vers la millora del rendiment esportiu
 • Analitzar el moviment per la detecció de factors de risc i l’estudi del mecanisme de la lesió esportiva

Equipament Tecnològic

 • Sistema d’anàlisi 3D (8 càmeres infraroges)
 • Plataformes de força
 • Videografia supra/subaquàtica en esports d’aigua (natació, sincronitzada, waterpolo)
 • Sensors inercials
 • Cicloergòmetre SRM
 • Radar per la mesura de la velocitat de la pilota en xuts i llançaments
 • Càmeres de vídeo d’alta velocitat
 • Cèl·lules fotoelèctriques i barreres de LEDs infrarojos
 • Plataformes de contacte