Conveni amb la Fundació Cors Units

El director del CAR; Ramon Terrassa, i el vicepresident de la Fundació Cors Units, el doctor Ricard Serra Grima, van signar ahir dilluns un conveni marc de col·laboració entre ambdues entitats. A la signatura també hi va assistir Montserrat Banquells, infermera del CAR vinculada a la Fundació.

La Fundació Cors Units és una entitat liderada per reconeguts especialistes amb el suport de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per a proporcionar atenció rigorosa a infants el cor dels quals necessita vigilància i seguiment periòdic precís, a partir del diagnòstic del seu cardiòleg de referència.

La Fundació i el CAR signen el conveni per a col·laborar en matèria de Responsabilitat Social i Suport institucional, per organitzar esdeveniments conjuntament,  per difondre iniciatives solidàries en les quals la Fundació estigui implicada, cedir espais per a actes o presentacions de la Fundació Cors Units i per facilitar el contacte de la Fundació amb atletes destacats. 

Aquest conveni se suma al que el CAR ja ha signat amb la Fundació Isidre Esteve, per definir les seves accions principals de RSC (Responsabilitat Social Corporativa).

Ramon Terrassa, Montserrat Banquells i Ricard Serra Grima.