Activitat de la Federació Catalana d’Atletisme al CAR

El passat cap de setmana el CAR va acollir una activitat organitzada pel Comitè Tècnic de la Federació Catalana d’Atletisme, sobre “Valoració morfològica, condicional i de maduració somàtica”.

Durant els dos dies hi van assistir a l’activitat, que va tenir lloc a la pista d’atletisme del Centre, més de quatre-cents atletes, nascuts entre el 2003 i el 2006. L’objectiu era la monitorització i valoració dels atletes mitjançant unes bateries i protocols de test.

L’activitat va començar divendres a la tarda amb la reunió́ amb els entrenadors dels atletes participants a l’activitat amb explicació́ de les proves a efectuar, així́ com la seva valoració́ i la possible continuïtat de la mateixa. La realització de les proves es va efectuar dissabte i diumenge en jornades de matí i tarda.

Algunes de les atletes convocades en un moment de les proves.
Foto: Salva Pou (FCA)