Canal intern d’alertes

El canal intern d’alertes és la via preferent per comunicar a l’Administració de la Generalitat infraccions normatives i conductes contràries a la integritat pública, amb la garantia de protecció de la persona que fa l’alerta.

Aquest canal és un element essencial del Sistema Intern d’Alertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (SIA).

 

Qui?