Comunicació

-Qui és el responsable del tractament de les dades
Centre d’Alt Rendiment, Avinguda Alcalde Barnils 3-5 , 08174 de Sant Cugat del Vallès.
Contacte del Delegat de protecció de dades: dpd@car.edu

-Amb quina finalitat tractem les dades
La gestió i el manteniment actualitzat de les dades de persones de contacte i persones representants d’administracions, professionals de la comunicació, entitats públiques i privades, nacionals i internacionals, que es relacionen amb el CAR; així com la gestió de les activitats organitzades pel Centre així com esdeveniments i projectes amb entitats del sector privat. Mantenir el contacte, trametre informació del Centre, invitacions a actes i/o esdeveniments, rodes de premsa o qualsevol altre tipus de correspondència.

-Durant quant de temps conservarem les dades
Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

-Quina és la legitimació per al tractament de les dades
Consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

-A quins destinataris comunicarem les dades
Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç https://www.car.edu/drets-de-les-persones-interessades/

-Quines vies de reclamació hi ha
Teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.