ANUALITAT 2019

RELACIO DE CONTRACTES I CONVENIS SIGNATS

 • CORPORACIO CATALANA DE MITJANS AUDIVISUALS (CCMA): Acord de cessió d’ús de localització pel rodatge TV3-Com si fos ahir (sessió rodatge 4).
 • BORIS 45, S.A.: Acord de pròrroga del contracte per a la gestió del servei d’explotació del menjador i de la cafeteria del Centre.
 • VICENT SOLE PETIT: Contacte de subministrament de mobiliari de les consultes mèdiques del CAR.
 • RICARDO ALBIÑANA FILMS, S.A.: Acord  de cessió d’ús de localització pel rodatge “Wells Fargo”.
 • DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT: Conveni de col·laboració per la cessió d’ús gratuït dels espais i instal·lacions per al desenvolupament de les activitats de lES CAR.
 • CIRE,CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIO: Acord de pròrroga de l’encàrrec per a la prestació del servei de bugaderia.
 • UNIVERSITAT DE GIRONA: Conveni de col·laboració per dur a terme el Programa de Tutoria a esportistes catalans d’Alt Nivell.
 • UNIVERSITAT DE LLEIDA: Conveni de col·laboració per dur a terme el Programa de Tutoria a esportistes catalans d’Alt Nivell.
 • COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU: Contracte administratiu de serveis de manteniment de les instal·lacions del mòdul del CAR.
 • VORACYS, S.L.: Contracte administratiu d’execució de les obres dels serveis mèdics del CAR.
 • ENSEÑANZA ORTHOS, S.A.: Conveni de col·laboració per a la realització d’accions conjuntes que facilitin la formació i inserció laboral dels esportistes d’Alt Nivell, Alt Rendiment i CAR.
 • LABORATORIOS VIÑAS, S.A.: 2ª Addenda al conveni signat per a la realització del “2on Post-Grau formatiu” dirigit a professionals del sector farmacèutic.
 • TF7  TV, S.L.: Acord  de cessió d’ús de localització pel rodatge “Adidas MV-1798”.
 • SCHINDLER, S.A.: contracte de manteniment de les plataformes i dels ascensors del CAR.
 • GARDEN TONA, S.L.: document de mutu acord relatiu al pla de continuïtat del contracte de prestació del servei de conservació i manteniment de la jardineria i dels camps esportius de gespa natural del CAR.
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA: conveni de col·laboració per a dur a terme el Programa de Tutoria a esportistes catalans d’alt nivell.
 • AB SERVEIS SELECTA ESPANYA, S.L.: contracte de servei d’instal·lació i explotació en exclusivitat de les màquines de vending expenedores de begudes no alcohòliques, aliments i altres al CAR.
 • IMEN, S.C.P.: Contracte de serveis per donar suport a les tasques del Departament de manteniment del Centre.
 • INMOIBAÑEZ SERVEIS INMOBILIARIS, S.L.: Contracte pel subministrament del materials d’obra necessaris pel manteniment i rehabilitació de les diferents instal·lacions del Centre.
 • Sr. FRANCISCO D.CH.: Contracte de serveis de paleta dins de les instal·lacions del Centre.
 • CELABASA SPORT, S.L.: Contracte de serveis pel manteniment d’instal·lacions esportives de les pistes de tennis de terra batuda del Centre
 • UNIR, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA: Conveni de col·laboració per a la realització d’estudis de tipus universitaris o post universitaris per esportistes ANC i AR així com personal procedent del CAR.
 • Sr. ADRIAN O.N.: Contracte de serveis pel manteniment de les instal·lacions d’aigua i aire del CAR.
 • UOC, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA: Conveni de col·laboració d’ajuts econòmics entre el CAR i la Universitat per a facilitar l’accés als estudis universitaris oficials i propis de la UOC així com dels programes formatius comercialitzats per les empreses que formen part del grup empresarial de la UOC.
 • FEDERACIO CATALANA HALTEROFILIA: Acord de cessió temporal de material a la Federació per a la competició del Campionat de Catalunya junior masculí i femení del 10 de març de 2019.
 • REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE: Addenda econòmica al conveni de col·laboració per a l’ús de les instal·lacions durant l’any 2018.
 • UB, UNIVERSITAT DE BARCELONA: Conveni de col·laboració específic per dur a terme el Programa de Tutories a esportistes catalans d’alt nivell.
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT: Encàrrec de gestió del Departament d’Interior al CAR per a la realització de les proves d’aspirants de bombers durant l’anualitat 2019.
 • SICROPAT SPORT, SCP: Contracte d’arrendament de serveis de suport a la preparació física dels programes d’entrenament dels esportistes ARC i Alt Nivell de les Federacions espanyoles i estrangeres del CAR, durant els mesos de gener a juliol de 2019.
 • TENISENFORMA, S.L.: Contracte d’arrendament de serveis de suport a la preparació física dels programes d’entrenament dels esportistes ARC i altres privats del CAR, durant els mesos de gener a juliol de 2019.
 • TEDEC MEIJI FARMA, S.A.: Conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta del producte “ADANT ONE”.
 • TECNO SPORT CONDITION, SLU: Conveni de col·laboració per a la cessió temporal de material esportiu per a l’entrenament dels esportistes del CAR.
 • INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.: Contracte de serveis professionals.
 • DECATHLON TERRASSA: Conveni de col·laboració, dins del Programa SECAR, consistent en el suport de les empreses a l’esportista d’alt nivell i alt rendiment.
 • UNIVERSITAT RAMON LLULL: Conveni de col·laboració específic per dur a terme el Programa de Tutories a esportistes catalans d’alt nivell.
 • CLUB ESPORTIU AMICS DEL CAR: Addenda econòmica al conveni marc signat amb el Club Esportiu Amics del CAR, corresponent a l’anualitat 2018.
 • NGS HEALTH AND MIND, S.L.: Conveni de col·laboració per a la realització d’un Projecte d’investigació sobre l’efecte de l’aplicació de neuro-estimulació superficial a l’entrenament.
 • GARDEN TONA S.L.: Contracte administratiu de serveis de conservació i manteniment de la jardineria i dels camps esportius de  gespa natural del CAR.
 • DIPUTACIO DE BARCELONA: Acord de cessió d’ús de localització per dur a terme la producció de la peça audiovisual Catàleg de Serveis de la Direcció de Serveis de formació.
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Encàrrec de gestió del Departament d’Interior de la Generalitat per a la realització de les proves d’aspirants de Mossos per a l’anualitat 2019.
 • CIEN POR CIENT NATURAL, S.L.: Estudi de l’efecte en la ingesta d’oli de Krill en esportistes d’alt rendiment comparat amb l’oli d’oliva.
 • UOC, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA: Conveni de col·laboració per dur a terme el Programa de Tutoria a esportistes catalans d’Alt Nivell.
 • CREPS DE MONTPELLIER: Addenda al conveni de col·laboració per a l’establiment de les tarifes per la temporada 2018/2019.
 • UB, UNIVERSITAT DE BARCELONA (FACULTAT DE BIOLOGIA): Conveni de cooperació educativa de pràctiques d’estudiants d’Universitat al CAR.
 • DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Encomana de gestió per a la realització de les proves físiques d’aspirants al cos tècnic d’especialistes del grup serveis penitenciaris de Catalunya per a l’any 2019.
 • SYNERGIE TT, ETT, SAU: Addenda al conveni de col·laboració per al patrocini en el Programa CAR’SPEAKERS de l’anualitat 2019.
 • UPF, UNIVERSITAT POMPEU FABRA: Conveni de col·laboració específica per dura a terme el Programa de Tutoria a esportistes catalans d’Alt Nivell.
 • SMILE AUDIOVISUAL SERVICES, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per dur a terme els rodatges “NIKE” els dies 12, 13, 17, 18 i 19 d’abril.
 • AGOSTO CONTENT, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per dur a terme el rodatge “AGOSTO” els dies 24, 25 I 26 d’abril.
 • FEDERACIO CATALANA HALTEROFILIA: Acord de cessió temporal de material a la Federació per a la competició del Campionat de Catalunya absolut femení del dia 5 de maig de 2019.
 • MIQUEL A.C.: Contracte d’arrendament de serveis com a fisioterapeuta i osteòpata en el Departament de Fisioteràpia del CAR.
 • SMILE AUDIOVISUAL SERVICES, S.L.: Acord de cessió ús de localització per dur a terme el rodatge “MILO”.
 • INSTITUTO DE OLIVOTECNIA, S.L.: Conveni de col•laboració per a la millora del rendiment dels esportistes del CAR.
 • CENTRE NATIONAL SPORTIF ET CULTUREL I D’COQUE: Memoràndum of Understanding.
 • WIDESOPE PRODUCTION, S.L.: Acord de cessió ús de localització per dur a terme el rodatge “Wolkswagen USA”.
 • FUNDACIO BLANQUERNA-UNIVERSITAT RAMON LLULL: Conveni marc de cooperació educativa per col•laborar en la formació dels estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna al Centre.
 • EADA, ESCOLA D’ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIO: Conveni per a la col•laboració en el màster en Lideratge Transformador (MLT).
 • DEPARTAMENT D’EDUCACIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Acord de col•laboració per a la realització de pràctiques al Departament d’Informàtica de l’estudiant Genís G.
 • UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA: Conveni de col•laboració per al desenvolupament de Programes de cooperació educativa entre la Facultat d’Educació i Salut i el CAR.
 • ALCHEMLIFE: Conveni de col•laboració dins del Programa CAR’SPEAKERS del Servei d’Atenció a l’Esportista del CAR.
 • ONLOCATION LOCATION SPAIN, S.L.: Acord de cessió ús de localització per dur a terme l’activitat “Paloma Wood”.
 • UNIVERSITAT DE VIC, UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA: Conveni de col•laboració específica per dura a terme el Programa de Tutoria a esportistes Catalans d’Alt Nivell.
 • SURFILM AUDIOVISUAL AND COMMERCIAL PRODUCTIONS, S.L.: Acord de cessió ús de localització per dur a terme l’activitat “Head Shoulders -1”.
 • META GESTION TARRACO, S.L.: Contracte d’arrendament de servei de salvament i socorrisme aquàtic per a la piscina exterior del Centre.
 • REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE: Conveni de col•laboració per a l’ús no becat de les instal•lacions esportives i serveis del CAR.
 • FEDERACIO CATALANA D’ATLETISME: Acord de cessió temporal de material per a la competició dels dies 6 i 7 de juliol 2019.
 • THE LIFT PRODUCCIONES INTERNACIONALES, S.L.: Acord de cessió ús de localització per dur a terme l’activitat “Dupixent”.
 • VAL FOOTBALL TABLE COMPETITION, S.L.: Contracte d’arrendament d’un futbolí.
 • THE PRODUCTION CLUB, S.L.: Acord de cessió ús de localització per dur a terme l’activitat “Decathlon”.
 • HYUNDAI MOTOR ESPAÑA, S.L.U: Acord de cessió de dos vehicles al CAR.
 • TANCAL HABITAT, SLU: Contracte d’obres de substitució i canvi de sostre de la piscina de 25m.
 • BBVA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.: Contracte administratiu de subministrament de commutadors de xarxa pel Centre (LOT 1).
 • SATEC, SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, S.A.: Contracte de subministrament de servidors pel Centre (LOT 2).
 • ICOT, INFORMATICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A.: Contracte de servei d’actualització de llicències d’entorn VMWARE del CAR (LOT 3).
 • EQUIPS D’OFICINA SALVANS, S.L.: Contracte de subministrament, instal•lació i manteniment de setze equips multifuncionals pel Centre (impressora, fotocopiadora i escàner) (LOT 5).
 • IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L.: Contracte de serveis d’adquisició i actualització de llicències tallafocs del CAR (LOT 4).
 • UB, UNIVERSITAT DE BARCELONA: Conveni de col•laboració per a la realització de pràctiques d’estudiants del Doctorat de Biomedicina de la Universitat de Farmàcia.
 • CLUB CATALUNYA TENNIS RESORT: Conveni de col•laboració per a l’ús de les instal•lacions esportives i serveis del CAR per la temporada 2019-2020.
 • MARCEL•LI MASSAFRET MAGEM, SCP: Contracte de serveis per donar suport a la preparació física dels programes d’entrenament dels esportistes ARC, AN de les Federacions Espanyoles i estrangeres durant els mesos d’agost a desembre.
 • BIO-SENSING SOLUTIONS, S.L.: Conveni marc de col•laboració per al desenvolupament de protocols d’anàlisi de moviments basats en la tecnologia dels sensors inercials i avançats desenvolupats per Dycare.
 • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE: Conveni de cooperació educativa per part dels alumnes de Fisioteràpia (Kinesiologia) al Centre.
 • REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PATINAJE: Contracte de dipòsit d’una pista de patinatge de velocitat a les instal•lacions del CAR.
 • DEPARTAMENT D’EDUCACIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Acord de pròrroga al conveni de col•laboració de pràctiques al Departament d’Informàtica del Centre de l’estudiant Genís Gisbert Casanova.
 • FEDERACIO CATALANA DE PATINATGE: Conveni de col•laboració per a l’ús no becat de les instal•lacions esportives i serveis del CAR.
 • FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE: Addenda al conveni de col•laboració en el desenvolupament d’activitats d’interès mutu per a fomentar la responsabilitat social corporativa.
 • FALCA VISUAL, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per a la realització de l’activitat “PUMA” al Centre.
 • DIGITAL MEDIA LAB PRODUCTION, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per a la realització de l’activitat “NIKE” al Centre.
 • ESCOLA ART ILLA: Acord de col•laboració per a la formació pràctica al Centre de l’alumne Abel B.C.
 • UNIVERSITAT DE BARCELONA: Conveni de col•laboració de pràctiques d’estudiants de la Facultat de Farmàcia.
 • AZUL GAYA PRODUCCIONES, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per a la realització de l’activitat “SEPHORA” al Centre.
 • SELECTIVA SERVEIS AUXILIARS, S.L.: Contracte d’arrendament de serveis per atendre els serveis auxiliars del control d’accés a les instal•lacions del Centre.
 • FEDERACIÓ CATALANA PARALÍTICS CEREBRALS: Acord de reconeixement de deute i pagament a terminis.
 • BORIS 45, S.A.: Acord segona pròrroga del contracte per a la gestió del servei d’explotació del menjador i la cafeteria del CAR.
 • FUNDACIO UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (FUAB): Conveni específic per a la realització de pràctiques acadèmiques de l’estudiant Jorge S.B., l’estudiant Judit A.M. i l’estudiant Diego P.L.B.
 • NATIONALE NEDERLANDEN: Conveni de col•laboració dins del Programa CAR’SPEAKERS per a l’anualitat 2020.
 • GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, S.A.: Encàrrec d’auditoria dels comptes anuals del CAR de l’exercici 2019.
 • INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU: Addenda al Conveni de 26/09/2017 pel pagament del deute del CAR per la construcció del nou mòdul esportiu.
 • DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Addenda pròrroga per a l’anualitat 2020 de l’encomana de gestió per a la realització de proves físiques aspirants grup serveis penitenciaris