ANUALITAT 2020

RELACIO DE CONTRACTES I CONVENIS SIGNATS

 • CENTRE ESPORTIU SOSTENIBLE 2508: Addenda al Conveni per a l’assessorament en la Fase 2 del projecte de creació del Centre Residencial en Alçada Medicoesportiu d’Andorra.
 • CLUB ESPORTIU AMICS DEL CAR: Addenda econòmica al conveni marc signat amb el Club Esportiu Amics del CAR.
 • DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Addenda al Conveni de col·laboració per la cessió d’ús gratuït dels espais i instal·lacions per al desenvolupament de les activitats de lES CAR.
 • MINORIA ABSOLUTA, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per a la realització de la gravació TV3-Gravació Polònia.
 • SYNERGIE: Conveni de col·laboració en el programa SECAR i Patrocini pel programa CAR’ SPEAKERS.
 • IMEN, S.C.P.: Contracte de serveis  de suport al departament de manteniment del CAR.
 • ADRIAN O.N.: Contracte de serveis pel manteniment  de les instal·lacions d’aigua i aire del CAR.
 • INSTITUT D’FP SANT CUGAT: Acord de col·laboració per a la formació pràctica de l’alumne Ruben G.O.
 • CELABASA SPORT, SL: Contracte d’arrendament de serveis pel manteniment de les pistes de tennis de terra batuda del Centre.
 • REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE: Addenda al conveni signat en data 03/09/2004 per a la concentració d’esportistes (anualitat 2019).
 • L’Associació Catalana Clúster de la Indústria de l’Esport, INDESCAT: Conveni de cessió d’ús d’espais del CAR per a dur a terme la sessió del Curs de gestió de l’Energia en instal·lacions esportives i la Jornada EFISport 2020.
 • FEDERACIÓ CATATALANA DE GIMNÀSTICA: Acord de cessió gratuïta de material esportiu (catifa).
 • UNIR, Universitat Internacional de la Rioja: Conveni de col·laboració per l’accés dels beneficiaris del CAR (esportistes i ex-esportistes del CAR, esportistes ANC i AR i personal del CAR), als cursos de grau i postgrau ofertats per la UNIR.
 • MASSAFRET MAGEM, S.C.P.: Contracte d’arrendament de serveis de suport als esportistes ARC, durant el període de gener a juliol 2020.
 • SCHINDLER, S.A.: Contracte de serveis pel manteniment i assistència tècnica d’aparells elevadors.
 • INV PRESTADORA DE SERVEIS INTEGRALS, S.L.: Contracte menor d’arrendament de serveis per a atendre el servei de la recepció de la residència del CAR.
 • UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC): Conveni de pràctiques al Centre de l’estudiant Adrià A.C.
 • AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS: Conveni per a la utilització temporal d’espais del CAR per a les temporades 2019-2020 i 2020-2021, per promoure i desenvolupar activitats esportives de l’Ajuntament i dels Clubs esportius de la ciutat.
 • PUT PUT COMUNICACIONS, S.L.: Acord de confidencialitat per l’avaluació del web del CAR.
 • TRIANGLE CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L.U.: Contracte administratiu relatiu al servei d’atenció de la recepció de la residència del CAR
 • MiB RIPOLL: Contracte de serveis per a la migració del SAGE MURANO al nou aplicatiu.
 • DISWORK, S.L.: Contracte administratiu de serveis relatiu als serveix auxiliars control d’accés de les instal·lacions del CAR.
 • ISS FACILITY SERVICES, S.A.: Acord de pròrroga del contracte administratiu del servei de neteja de les dependències i instal·lacions esportives del CAR (anualitat 2020-2021).
 • CIRE, Centre d’Iniciatives per a la Reinserció: Conveni d’adhesió al Pla d’actuació signat entre el Departament de Justícia i el CIRE per ala prestació del servei de bugaderia del CAR durant l’anualitat 2020.
 • FALCA VISULAL S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per a la realització de l’activitat PUMA
 • INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L :  Acord de pròrroga del contracte administratiu del servei recepció de l’edifici del mòdul d’instal·lacions esportives del CAR (anualitat 2020-2021).
 • CORPORACION CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L. : Contracte administratiu mixt pel subministrament d’entrega i recollida de contenidors i el servei de recollida selectiva de residus del CAR.
 • FRANCISCO D.C.: Contracte de serveis de paleta.
 • JUAN MANUEL G.A.: Contracte d’arrendament de serveis pel subministrament de materials d’obre pel manteniment i rehabilitació de les instal·lacions del CAR.
 • ESCUELA UNIVERSITARIA GIMBERNAT-CANTABRIA: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes.
 • UAB: Conveni de col•laboració específica per dur a terme el programa de tutoria a esportistes catalans d’alt nivell.
 • ONALABS INNO-HUB, S.L. ASSOCIACIO CATALANA CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE L’ESPORT, INEFC i CAR : Acord d’agrupació per a la realització del “Projecte MONCLAS”
 • FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME: Acord de cessió temporal de material per a la competició del 24 i 25/10/2020
 • COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS DE LA GENERALITAT: Conveni d’adhesió al Sistema central d’adquisicions
 • EURECAT: Desenvolupament d’una plataforma LMS per a projectes de formació
 • UAB, FACULTAT DE MEDICINA: Conveni marc per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
 • UAB, FACULTAT DE PSICOLOGIA: Conveni específic pràctiques acadèmiques Belén Morán Romero
 • FERIA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, S.L.: Acord de cessió d’ús de localització per a la realització de l’activitat NETFLIX
 • E3 ESPORT EMPRESA EDUCACIO, SCT: Contracte d’arrendament de servei per a donar suport a la preparació física dels programes d’entrenament dels esportistes del programa ARC, AN de les federacions espanyoles i altres esportistes del CAR
 • LLUIS CAPDEVILA I AUGUETS: Contracte d’arrendament de serveis per a donar suport a la preparació física dels programes ARC i altres esportistes privats del CAR.
 • BORIS 45, SAU: Acord de pròrroga extraordinària del contracte de gestió d’’explotació del servei de menjador i cafeteria del CAR.
 • AJUNTAMENT DE BARCELONA: Addenda al conveni pel qual es formalitza l’encomana de gestió al CAR per a la realització de les proves físiques dels agents de la guardia urbana i dels bombers de l’Ajuntament de Barcelona.
 • UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU: Conveni de col•laboració per dur a terme el programa de tutoria a esportistes catalans d’Alt Nivell.