ANUALITAT 2022

RELACIO DE CONTRACTES I CONVENIS SIGNATS

 • COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U : acord de la segona pròrroga del contracte administratiu de manteniment de les instal·lacions del mòdul (Expedient 2018/02).
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (DGPEIS) :  pròrroga   del   Conveni   de   col·laboració   entre  el  Departament  d’Interior  de  la Generalitat de Catalunya i el Centre d’Alt Rendiment (CAR) per a la realització de les proves físiques que s’estableixin a les diferents convocatòries de selecció, promoció interna i provisió de llocs de treball del cos de Bombers de la Generalitat (anualitat 2022).
 • UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (UAB): Conveni de pràctiques acadèmiques al Servei d’atenció a l’esportista del CAR de l’estudiant Marc B.
 • INSTITUT MOLLET DEL VALLÈS: conveni de pràctiques en el departament de manteniment del Centre de l’estudiant Aaron P.
 • 1080MOTION AB: contracte serveis per al lliurament i manteniment del sistema resistit de proves de velocitat.
 • ANGEL N.S. : contracte per a la prestació del servei de manteniment de les pistes de tennis de terra batuda del Centre.
 • CALIDAD MEDIOAMBIENTAL IBERICA: contracte de serveis de manteniment de la qualitat ambiental interior de les instal·lacions d’aire i aigua del Centre.
 • INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS IMG : contracte de serveis de suport a les tasques del departament de manteniment del Centre.
 • CREPS DE MONTPELLIER: addenda econòmica al conveni marc de col·laboració (anualitat 2022)
 • MASSAFRET MAGEM, S.C.P: contracte d’arrendament de serveis de suport per a la preparació física dels programes ARC.
 • ASCENSORS LLEIDA: contracte de prestació del servei de manteniment dels ascensors del Centre.
 • FUNDACIO BLANQUERNA: conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques al departament de fisiologia del Centre de l’estudiant Àngels M.B.
 • SYNERGIE ETT, S.A.U: conveni de col·laboració, dins del programa CAR SPEAKERS del Centre, per a facilitar la inserció laboral dels esportistes professionals vinculats al CAR.
 • INTEGRA MGSI, S.L. : acord de modificació del contracte de prestació del servei d’atenció de la recepció del mòdul del Centre, fins a la resolució, per part del TCCSP, del recurs especial interposat contra la resolució de l’adjudicació de la nova licitació (Expedient núm. 2021/02)
 • COMITÉ PARALÍMPICO ESPÀÑOL:  Acord de cessió temporal de material (pista de superfície ràpida desmuntable) del Comité al CAR per als entrenaments de l’equip paralímpic Tokyo 2020.
 • KOROTT, S.L.U : conveni de col·laboració per a la millora del rendiment dels esportistes del CAR
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: conveni de col·laboració per a la realització de les proves físiques previstes a les diferents convocatòries de selecció, promoció interna i provisió de llocs de treball del Cos d’Agents Rurals, dins de l’anualitat 2022.
 • CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L : conveni de pràctiques acadèmiques al departament de relacions internacionals del Centre de l’estudiant Xavier C.B.
 • UNIR, UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA RIOJA: conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques al Centre.
 •  MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A: contracte administratiu de serveis d’assegurances de la pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial (Lot 1) i la pòlissa de danys materials (Lot 2) del Centre (Expedient núm. 2021/07).
 • SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA : contracte administratiu de serveis de l’assegurança d’accidents (Lot 3) del Centre (Expedient núm. 2021/07).
  • Addenda I: col·laboració entre professionals del CAR, especialistes en biomecànica del moviment i/o de la marxa, i l’HSJD per a la realització i millora de l’assistència biomecànica a pacients que tenen limitades les seves capacitats físiques.
  • Addenda II: és regular les condicions per les que l’HSJD desenvoluparà un projecte d’assessorament al CAR en el marc de les polítiques de protecció a l’infant i l’adolescent.
 • HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU i ADDENDES: conveni és la col·laboració entre ambdues entitats en matèria d’atenció assistencial, formació, docència i recerca.
 • DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: conveni de col·laboració per a la realització de proves físiques dels aspirants del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris.
 • JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.: contacte de manteniment de la màquina refredadora del Centre.
 • UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID: Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques.
 • NATIONALE NEDERLANDEN VIDA, COMPANYIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.E: conveni de col·laboració amb la finalitat d’unir esforços per tal de millorar l’ocupabilitat i/o la inserció laboral dels esportistes d’elit del Centre.
 • AJUNTAMENT DE BARCELONA: Conveni d’encomana de gestió per a la realització de les proves físiques de la GU i el SPEIS.
 • GARDEN TONA S.L. : Acord de 2na pròrroga del contracte administratiu del servei de conservació i manteniment de la jardineria i dels camps esportius de gespa natural del CAR (2021-22)
 • MR MIYAGI FILMS, S.L. : Acord de cessió d’ús de localització per a dur a terme l’activitat ref. EL FARO
 • EURECAT: Actualització plataforma LMS per a projectes de formació i desenvolupament subplataformes
 • TF7-TV,S.L. : Acord de cessió d’ús de localització per a dur a terme l’activitat “TV 11080 PRADA”.
 • ISS FACILITY SERVICES, S.A. : acord de pròrroga extraordinària del contracte administratiu per a la prestació del servei de neteja de les dependències i instal·lacions esportives del Centre (Expedient núm. 2017/06).
 • JOHAN CRUYFF ACADEMCIS INERNATIONAL, S.L. : Conveni de col·laboració per a la realització d’accions conjuntes que facilitin la formació dels esportistes d’alt nivell català i alt rendiment per a la seva posterior inserció laboral.
 • EADA : Addenda al conveni de col·laboració per a la realització d’accions conjuntes que facilitin la formació i la inserció laboral dels esportistes Alt Nivell i Alt Rendiment signat en data 19/04/2021.
 • UNIR: Addenda al Conveni de cooperació educativa.
 • INEFC: Acord per la realització de visites d’estudis al CAR i col·laboració de l’INEFC en òrgans de selecció.
 • REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN: Contracte de dipòsit de 12 palets de sureres propietat de la RFEN al CAR.
 • ESCOLA UNIVERSITARIA D’INFERMERIA I FISIOTERAPIA GIMBERNAT: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (Màster Propi) al Centre.
 • DISWORK, S.L.: Acord de pròrroga per una anualitat del contracte administratiu relatiu als serveis auxiliars del control d’accés a les instal·lacions del CAR (Expedient núm. 2019/01).
 • TRIANGLE CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L.U: Acord de pròrroga per una anualitat del contracte administratiu relatiu al servei d’atenció de la recepció de la residència del CAR (Expedient núm.2019/02).
 • MEDIAPRO CANARIAS, SLU: Acord de cessió d’ús de localització per a dur a terme l’activitat ref. “The Head 2”.
 • FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE: Annex al contracte de dipòsit d’una pista de patinatge de velocitat al CAR.
 • AJUNTAMENT DE BADALONA: Conveni per a la realització de les proves físiques dels processos selectius de places de policia local.
 • CENTRO DE PODOLOGIA MARTÍN RUEDA, S.L.: Contracte de prestació de serveis sanitaris en l’especialitat de la podologia al Centre
 • WATERLINE CAMERA, S.L.: Conveni de col·laboració per a la millora de les condicions del servei que es presta a entrenadors/es i nedadors/es del CAR, en matèria de Biomecànica de l’esport, mitjançant el desenvolupament i incorporació d’eines d’anàlisi de la natació, el waterpolo, la natació artística i els salts.
 • SHAPERWALLS, S.L.: Contracte de subministrament, transport i instal·lació d’un equipament esportiu d’escalada (Expedient núm. 2022/03).
 • NATUR IMPORT, S.L.: Conveni de col·laboració per a la millora del rendiment dels esportistes del CAR.
 • UNIVERSITAT INTERNACIONAL VALENCIANA: Conveni de cooperació educativa regulador de les pràctiques externes (àrea salut).
 • ISS, FACILITY SERVICES, S.A.: Contracte administratiu del servei de neteja de les dependències i instal·lacions esportives del CAR (Expedient núm. 2022/02).
 • CLUB CATALUNYA TENNIS RESORT: Conveni de col·laboració per a l’ús de les instal·lacions esportives i serveis del centre per a la temporada 2022-2023.
 •  UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, UEV Y UEC: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes.
 • PREVING CONSULTORES: Contractes (2) relacionats amb la prestació del servei de prevenció aliè i coordinació empresarial.
 • UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA: Pròrroga del conveni de col·laboració per dur a terme el programa de tutoria a esportistes catalans d’alt nivell.
 • CORPORACION CLD: Acord per a la pròrroga extraordinària del contracte del servei d’entrega i recollida de contenidors així com la recollida selectiva de residus del CAR.
 • IMOBILS, SCP: Contracte del servei de refactorització, creació i manteniment de l’App SomCAR.
 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA – FACULTAT DE PSICOLOGIA: Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
 • INDESCAT, EURECAT, PISTANEGRA, SMARTECH, UGR, APPARATTUM, CACTUS: Acord d’agrupació per a la realització del projecte Flexoskiboots.
 • UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA: Conveni marc de col·laboració en els camps de la investigació, tecnologia i formació (UF-GEPE).
 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA: Conveni específic per a la realització de pràctiques acadèmiques Sílvia M. A.
 • UNIVERSITAT DE LLEIDA: Pròrroga del conveni per dur a terme el programa de tutoria a esportistes catalans d’alt nivell.
 • CIRE, CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ: Conveni d’adhesió al contracte programa entre el Departament de Justícia i el CIRE per a la reinserció de les persones privades de llibertat per al període 2022-2025.
 • UNIVERSITAT RAMON LLULL: Pròrroga del conveni per dur a terme el programa de tutoria a esportistes catalans d’alt nivell.
 • SEMPROCAR, S.L. : contracte de subministrament d’un vehicle de passatgers híbrid endollable destinat a desenvolupar tasques de transport de personal i esportistes del Centre (Expedient núm. 2022/06).
 • DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Conveni de col·laboració per a la preparació física dels components del GEI i per a la realització de les proves físiques del Cos de Mossos d’Esquadra per a l’anualitat 2023.
 • FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (FUAB): Conveni específic de pràctiques acadèmiques dels alumnes P. Martín i A. Gaviria.
 • CORPORACION CLD, SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL: Contracte relatiu al servei d’entrega i retirada de contenidors així com de la recollida selectiva de residus de les instal·lacions del CAR (Expedient núm. 2022/05).
 • UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU: Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques formatives i conveni específic de pràctiques acadèmiques de l’alumne David B.
 • ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.: Contracte de subministrament d’un matalàs de perxa per la pista d’atletisme exterior del CAR (Expedient núm. 2022/07).
 • UNIVERSITAT DE GIRONA: Pròrroga del conveni per dur a terme el programa de tutoria a esportistes catalans d’alt nivell.
 • UNIVERSITAT DE BARCELONA (FACULTAT MEDICINA): Conveni de pràctiques acadèmiques externes.
 • FUNDACION SECRETARIADO GITANO: Conveni de col·laboració en el marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social i de l’Economia Social.
 • REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO: Conveni de col·laboració i dues addendes entre la Unitat de Ciències, Medicina i Tecnologia i la Unitat de Formació del CAR i la direcció esportiva de la RFEA.