Participació del CAR en el projecte Dual Career for Mental Health

13 de novembre de  2020

El projecte Dual Career for Mental Health, en el què el CAR participa, ha estat subvencionat dins del programa Erasmus Plus 2020.

Dual Career for Mental Health (DC4MH) reuneix a un consorci de deu organitzacions, coordinades per una universitat de reconeguda experiència en dual career i salut mental d’esportistes d’èlit, per a proporcionar i establir vies d’educació superior.

El lideratge del projecte per part del CAR es portat a terme per Xavier Balius i Susana Regüela, treballant estretament i de forma col.laborativa amb l’equip GEPE de la Universtat Autònoma de Barcelona, encapçalat per Miquel Torregrossa.

En aquest projecte estan representats països europeus com Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, Eslovènia, Suècia, i Espanya.

Entrenament futbol platja selecció espanyola. Foto de districte IX Imatge