Entrenament visual per a millorar el rendiment esportiu

22/11/2022

Ahir va tenir lloc al CAR la xerrada Resultats de l’screening d’òptica a la població CAR, per part de l’optometrista Imma Solà, del CST (Consorci Sanitari de Terrassa).

Solà ha estat tres anys fent screening d’òptica als esportistes del CAR, per tal de determinar la salut visual dels i les  esportistes, els punts forts i febles, i fer-ne una estadística que permeti treure’n conclusions.

En aquestes proves, s’ha pogut veure que els i les esportistes del CAR tenen una millor visió que la població general, amb un menor percentatge -11%- de persones amb correcció (ulleres o lents de contacte) i que, per exemple, tenen una millor visual els atletes de modalitats esportives a l’aire lliure o que realitzen una visió més en distàncies llargues.

La visió té un paper que pot ser, en algunes disciplines esportives, cabdal per al rendiment. Per a millorar-lo, es pot realitzar un entrenament visual en diferents aspectes, ja sigui a través de làmines, amb software específic o fins i tot amb eines virtuals, que permeten a més anar avaluant l’evolució i resultats de l’entrenament. En aquest sentit, hi ha un equip d’optometristes treballant a Madrid amb esportistes d’alt nivell de tir, futbol, bàdminton i golf, sota el nom “Visión Deportiva del Centro de Optometría Internacional”.

Els esports que es podrien beneficiar més d’aquest entrenament visual, que permetria millorar la resposta motora, són aquells que requereixen d’una gran precisió visual (tir), els esports de pilota (tennis taula), els de motor (a causa de la velocitat del propi esportista) o els vestibulars  (gimnàstiques, salts, esports que integren acrobàcies).

En finalitzar la xerrada, alguns dels entrenadors assistents han volgut comentar amb l’optometrista les seves experiències en aquest camp. Especialment interessats han estats els tècnics de tennis taula, tir olímpic i golf.

Un moment de la càpsula d’òptica