imatge MENTiS

Projecte MENTiS – Donant suport a la salut mental a través de l’entorn en l’esport d’alt rendiment

El projecte MENTiS té com a objectiu reforçar les iniciatives de suport a la salut mental dins de les organitzacions esportives d’elit i de desenvolupament de talent europees dirigint-se directament a l’alfabetització en salut mental dels membres del entorn, les competències de primers auxilis en salut mental i les competències d’autocora en salut mental.
Amb aquesta finalitat, el projecte desenvoluparà noves intervencions basades en la comunitat dirigides al entorn d’esportistes (és a dir, entrenadors, personal de suport, altres persones significatives).
Més concretament, l’objectiu és desenvolupar recursos i eines educatives en salut mental basades en l’evidència centrades en tres pilars clau:

  • Alfabetització en salut mental
  • Competències de primers auxilis en salut mental
  • Competències d’autocura de salut mental

Per abordar aquests objectius, MENTiS reuneix un consorci de 28 experts en esport d’alt rendiment i salut mental, que representen 8 organitzacions de 6 països europeus (Bèlgica, França, Països Baixos, Espanya, Suècia i Regne Unit). El consorci inclou 4 òrgans de govern esportiu nacionals, 1 centre d’alt rendiment i 3 universitats favorables als esportistes.

IMPACTE DEL PROJECTE MENTIS

Els recursos i eines desenvolupats i implementats dins d’aquest projecte permetran a les organitzacions optimitzar els seus serveis de suport i facilitar el suport de salut mental tant per als esportistes com per als membres del seu entorn.

El projecte MENTIS i els seus resultats pretenen generar un impacte positiu aportant un valor afegit directe a la investigació, la política i la pràctica esportiva d’alt rendiment europees de les maneres següents:

  • Promoure i augmentar la conscienciació sobre el tema de la salut mental en l’esport;
  • Oferir oportunitats per desenvolupar una comprensió detallada del paper de l’entorn d’esportistes per promoure la salut mental;
  • Proporcionar i millorar oportunitats per al desenvolupament de les competències dels membres del entorn per promoure la salut mental;
  • Facilitar la cooperació relacionada amb la salut mental entre els agents de l’esport, l’educació i la salut.

“Es preveu que 6.636 atletes i 1.568 membres de l’entorn puguin participar en aquest projecte a través dels socis del consorci”

Més informació sobre el projecte aquí.