Webinar sobre la transició del batxillerat a la universitat

El passat 30 d’abril va tenir lloc una nova edició del webinar sobre la transició del batxillerat a la universitat, adreçat a tots els esportistes d’Alt Nivell i Alt Rendiment, i dirigit per Berta Veiga, com a tècnica del Servei d’Atenció a l’Esportista del CAR.

Durant la sessió va obrir el torn d’intervencions el pentatleta Marc Troya, que va explicar la seva experiència en la transició de l’institut a la universitat, com a esportista.

Seguidament, van intervenir els tutors d’esportistes de diferents universitats catalanes, que van donar informació sobre els recursos que tenen els esportistes a nivell acadèmic, van destacar la importància de la relació i col.laboració entre l’estudiant, el servei d’esport, el tutor i el centre docent,  i també sobre la compaginació de la vida acadèmica i esportiva, entre d’altres temes.

Els tutors ponents de la sessió van ser: Maria Antònia Tarrazón, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Jordi Arimany, Cap de Serveis d’Esports de la Universitat Politècnica de Catalunya; Mercé Costa, de la Universitat de Barcelona; Teresa Monllau, de la Universitat Pompeu Fabra, i Georgina Esteve, tutora de la Universitat Oberta de Catalunya i ex-exportista d’alt nivell.

Va tancar la sessió Blanca Nualart, responsable en matèria de gènere i programes transversals del Consell Català de l’Esport.

Podeu veure el webinar complet aquí.

Imatge del webinar